3010-МИ / 14.01.2016

ОТНОСНО: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на нови избори за общински съветници и нови и частични избори за кметове

 

Календар

Решения