Вид Избор Населени места, в които се произвеждат частични избори за кметове на кметства и кметове на общини на 03 юли 2022 г. ОИК Дата на издаване  Указ Дата на обнародване указ в ДВ
1. КК Поляците, община Дългопол, област Варна ОИК – Дългопол Указ № 49
01.02.2022 г.
ДВ бр. № 10
04.02.2022 г.
Стр. 02
2. КО Община Ракитово, област Пазарджик ОИК – Ракитово Указ № 58
16.02.2022 г.
ДВ бр. № 15
22.02.2022 г.
Стр. 07
3. KK Нова Камена, община Тервел, област Добрич ОИК – Тервел Указ № 69
28.02.2022 г.
ДВ бр. № 19
08.03.2022 г.
Стр. 02
4. KK Секулово, община Дулово, област Силистра ОИК – Дулово Указ № 84
14.03.2022 г.
ДВ бр. № 22
18.03.2022 г.
Стр. 05
5. KK Бистра, община Алфатар, област Силистра ОИК – Алфатар Указ № 89
17.03.2022 г.
ДВ бр. № 24
25.03.2022 г.
Стр. 03
6. КО Община Нова Загора, област Сливен ОИК – Нова Загора Указ № 128
12.05.2022 г.
ДВ бр. № 37
17.05.2022 г.
Стр. 02
7. КК Златна Панега, община Ябланица, област Ловеч ОИК – Ябланица Указ № 129
12.05.2022 г.
ДВ бр. № 37
17.05.2022 г.
Стр. 02
8. КК Лиляче, община Враца, област Враца ОИК – Враца Указ № 130
12.05.2022 г.
ДВ бр. № 37
17.05.2022 г.
Стр. 02
9. КК Попович, община Бяла, област Варна ОИК – Бяла Указ № 131
12.05.2022 г.
ДВ бр. № 37
17.05.2022 г.
Стр. 03

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения