РАБОТНИ ГРУПИ

Създадени с Решение № 8 от 23.03.2014 г., изменено с Решение № 22 от 27.03.2014 г., изменено и допълнено с Решение № 250 от 28.04.2014 г., изменени с Решение № 1486 от 21 май 2015 г., изменени и допълнени с Решение № 3343 от 04.08.2016 г. и Решение № 4101 от 10.01.2017 г., изменени с Решение № 4118 от 04.02.2017 г., допълнени с Решение № 4852 от 08.08.2017 г., допълнени с Решение № 4918 от 21.11.2017 г.

 

1.1. Работна група по изработване на Правилник за организацията и дейността на ЦИК, структурата и функциите на администрацията в състав:

Ръководител: Севинч Солакова

Членове:

 • Камелия Нейкова
 • Иванка Грозева
 • Владимир Пенев
 • Йорданка Ганчева
 • Мария Бойкинова
 • Таня Цанева
 • Ерхан Чаушев
 • Росица Матева
 • Метин Сюлейман
 • Бойчо Арнаудов
 • Катя Иванова
 • Кристина Стефанова

1.2. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:

Ръководител: Севинч Солакова

Членове:

 • Росица Матева
 • Ерхан Чаушев
 • Иванка Грозева
 • Румен Цачев
 • Мария Мусорлиева
 • Йорданка Ганчева
 • Мария Бойкинова
 • Метин Сюлейман
 • Кристина Стефанова

1.3. Работна група по състава и дейността на РИК, ОИК, специалистите към тях и СИК в състав

Ръководител: Иванка Грозева

Членове:

 • Росица Матева
 • Румяна Сидерова
 • Цветозар Томов
 • Румен Цачев
 • Владимир Пенев
 • Георги Баханов
 • Метин Сюлейман
 • Бойчо Арнаудов
 • Катя Иванова
 • Мартин Райков
 • Кристина Стефанова

1.4. Работна група по жалбите и сигналите в състав:

Ръководител: Мария Бойкинова

Членове:

 • Владимир Пенев
 • Йорданка Ганчева
 • Мария Бойкинова
 • Ивайло Ивков
 • Георги Баханов
 • Метин Сюлейман
 • Румяна Сидерова
 • Катя Иванова

1.5. Работна група по регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати, наблюдатели, застъпници и анкетьори за участие в избори в състав:

Ръководител: Камелия Нейкова

Членове:

 • Росица Матева
 • Иванка Грозева
 • Цветозар Томов
 • Румен Цачев
 • Владимир Пенев
 • Йорданка Ганчева
 • Мария Бойкинова
 • Таня Цанева
 • Ивайло Ивков
 • Метин Сюлейман
 • Бойчо Арнаудов
 • Катя Иванова
 • Мартин Райков
 • Кристина Стефанова

1.6. Работна група по Методическите указания и принципните решения в състав:

Ръководител: Румяна Сидерова

Членове:

 • Александър Андреев
 • Камелия Нейкова
 • Ерхан Чаушев
 • Иванка Грозева
 • Цветозар Томов
 • Севинч Солакова
 • Йорданка Ганчева
 • Мария Бойкинова
 • Метин Сюлейман
 • Катя Иванова
 • Мартин Райков

1.7. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания и организиране и провеждане на разяснителна кампания в състав:

Ръководител: Росица Матева

Членове:

 • Александър Андреев
 • Камелия Нейкова
 • Румяна Сидерова
 • Цветозар Томов
 • Георги Баханов
 • Севинч Солакова
 • Ерхан Чаушев
 • Метин Сюлейман
 • Мария Мусорлиева
 • Таня Цанева
 • Йорданка Ганчева
 • Бойчо Арнаудов
 • Катя Иванова

1.8. Работна група по изготвяне и проверка на образците за изборни книжа и на технически образци на изборни бюлетини в състав:

Ръководител: Румяна Сидерова

Членове:

 • Ерхан Чаушев
 • Емануил Христов
 • Румен Цачев
 • Севинч Солакова
 • Йорданка Ганчева
 • Мария Бойкинова
 • Владимир Пенев
 • Метин Сюлейман
 • Катя Иванова

1.9. Условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването, изготвяне на заданието и издаване на бюлетин в състав:

Ръководител: Емануил Христов

Членове:

 • Ерхан Чаушев
 • Цветозар Томов
 • Севинч Солакова
 • Мария Мусорлиева
 • Росица Матева
 • Иванка Грозева
 • Румен Цачев
 • Владимир Пенев
 • Метин Сюлейман

1.10. Работна група по организацията и провеждане на изборите извън страната в състав: 

Ръководител: Йорданка Ганчева

Членове:

 • Георги Баханов
 • Владимир Пенев
 • Александър Андреев
 • Ерхан Чаушев
 • Цветозар Томов
 • Мария Мусорлиева
 • Севинч Солакова
 • Мария Бойкинова
 • Росица Матева
 • Метин Сюлейман
 • Таня Цанева
 • Ивайло Ивков

1.11. Работна група по изготвяне на правила за машинно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него в състав:

Ръководител: Мартин Райков

Членове:

 • Ерхан Чаушев
 • Емануил Христов
 • Севинч Солакова
 • Мария Мусорлиева
 • Владимир Пенев
 • Таня Цанева
 • Росица Матева
 • Румяна Сидерова
 • Метин Сюлейман

1.12. Работна група по поддържането на публичните регистри в ЦИК в състав:

Ръководител: Румен Цачев

Членове:

 • Севинч Солакова
 • Александър Андреев
 • Ивайло Ивков
 • Иванка Грозева
 • Емануил Христов
 • Метин Сюлейман
 • Росица Матева

1.13. Работна група по поддържане и контрол на интернет страницата на ЦИК и страниците на ЦИК в социалните мрежи в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

 • Емануил Христов
 • Севинч Солакова
 • Цветозар Томов
 • Таня Цанева
 • Александър Андреев
 • Метин Сюлейман
 • Бойчо Арнаудов
 • Кристина Стефанова

1.14. Работна група по създаването на обществен съвет и взаимодействие с неправителствени организации в състав:

Ръководител: Цветозар Томов

Членове:

 • Александър Андреев
 • Севинч Солакова
 • Мария Мусорлиева
 • Георги Баханов
 • Йорданка Ганчева
 • Мария Бойкинова
 • Таня Цанева
 • Росица Матева
 • Метин Сюлейман
 • Катя Иванова

1.15. Работна група по създаването и дейността на обучителното звено в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

 • Александър Андреев
 • Росица Матева
 • Камелия Нейкова
 • Румяна Сидерова
 • Иванка Грозева
 • Емануил Христов
 • Севинч Солакова
 • Мария Мусорлиева
 • Георги Баханов
 • Таня Цанева
 • Мария Бойкинова
 • Румен Цачев
 • Владимир Пенев
 • Метин Сюлейман
 • Катя Иванова

1.16. Работна група за експериментално машинно преброяване в състав:

Ръководител: Цветозар Томов

Членове:

 • Александър Андреев
 • Владимир Пенев
 • Емануил Христов
 • Ивайло Ивков
 • Метин Сюлейман
 • Румяна Сидерова

1.17. Работна група по предоставяне и разходване на средствата за медийни пакети в състав:

Ръководител: Таня Цанева

Членове:

 • Катя Иванова
 • Бойчо Арнаудов
 • Мартин Райков
 • Цветозар Томов
 • Георги Баханов
 • Метин Сюлейман

Календар

Решения

 • № 5176-НР/НС / 20.03.2019

  относно: искане за отваряне на помещения в Общинска администрация – гр. Пордим, в които се съхраняват изборни книжа и материали от националния референдум на 6 ноември 2016 г. и от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 • № 5175-НС / 20.03.2019

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Монтана, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2017 г.

 • № 5174 / 19.03.2019

  относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в административната сграда на община Якимово, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от националните референдуми през 2013 г., 2015 г. и 2016 г., от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г., от изборите за общински съветници и кметове през 2015 г., от изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г. и изборите за народни представители през 2017 г.

 • всички решения