РАБОТНИ ГРУПИ

Създадени с Решение № 12 от 26.03.2019 г., изменени с Решение № 723 от 23.08.2019 г., изменени и допълнени с Решение № 1788 от 12.03.2020 г., изменени и допълнени с Решение № 1885 от 08.09.2020 г.

1.1. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:

Ръководител: Севинч Солакова

Членове:

 • Силва Дюкенджиева
 • Кристина Стефанова
 • Катя Иванова
 • Мария Бойкинова
 • Йорданка Ганчева

1.2. Работна група по жалбите и сигналите в състав:

Ръководител: Мария Бойкинова

Членове:

 • Силва Дюкенджиева
 • Бойчо Арнаудов
 • Николай Николов
 • Ивайло Ивков
 • Мирослав Джеров

1.3. Работна група по регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети, кандидати, наблюдатели, застъпници и анкетьори за участие в избори в състав:

Ръководител: Силва Дюкенджиева

Членове:

 • Йорданка Ганчева
 • Бойчо Арнаудов
 • Катя Иванова
 • Цветанка Георгиева
 • Мария Бойкинова
 • Мирослав Джеров

1.4. Работна група по Методическите указания и принципните решения в състав:

 • Силва Дюкенджиева
 • Цветанка Георгиева
 • Николай Николов
 • Емил Войнов
 • Александър Андреев
 • Мария Бойкинова
 • Мирослав Джеров
 • Йорданка Ганчева
 • Катя Иванова

1.5. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания и организиране и провеждане на разяснителна кампания в състав:

Ръководител: Кристина Стефанова

Членове:

 • Силвия Стойчева
 • Александър Андреев
 • Ивайло Ивков
 • Мирослав Джеров
 • Георги Баханов
 • Йорданка Ганчева

1.6. Работна група по изготвяне и проверка на образците за изборни книжа и на технически образци на изборни бюлетини в състав:

Ръководител: Силва Дюкенджиева

Членове:

 • Цветанка Георгиева
 • Николай Николов
 • Силвия Стойчева
 • Емил Войнов

1.7. Условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването, изготвяне на заданието и издаване на бюлетин в състав:

Ръководител: Емил Войнов

Членове:

 • Кристина Стефанова
 • Ерхан Чаушев
 • Димитър Димитров

1.8. Работна група по организацията и провеждане на изборите извън страната в състав: 

Ръководител: Йорданка Ганчева

Членове:

 • Бойчо Арнаудов
 • Катя Иванова
 • Ерхан Чаушев
 • Николай Николов
 • Александър Андреев
 • Ивайло Ивков
 • Георги Баханов
 • Таня Цанева
 • Мирослав Джеров

1.9. Работна група по организация на машинно гласуване, както и за обобщаването на резултатите от него в състав:

 • Ерхан Чаушев
 • Емил Войнов
 • Димитър Димитров
 • Ивайло Ивков
 • Николай Николов

1.10. Работна група по поддържане и контрол на интернет страницата на ЦИК и страниците на ЦИК в социалните мрежи в състав:

Ръководител: Ерхан Чаушев

Членове:

 • Александър Андреев

1.11. Работна група за взаимодействие с обществен съвет и неправителствени организации в състав:

Ръководител: Димитър Димитров

Членове:

 • Александър Андреев
 • Таня Цанева

1.12. Работна група по създаването и дейността на обучителното звено в състав:

Ръководител: Таня Йосифова

Членове:

 • Ерхан Чаушев
 • Емил Войнов
 • Александър Андреев
 • Таня Цанева
 • Йорданка Ганчева
 • Георги Баханов

1.13. Работна група за медийните пакети

Ръководител: Таня Цанева

Членове:

 • Бойчо Арнаудов
 • Катя Иванова
 • Димитър Димитров

1.14. Работна група по въпроси и отговори на граждани в състав:

Ръководител: Ивайло Ивков

Членове:

 • Силва Дюкенджиева
 • Николай Николов
 • Мария Бойкинова

1.15. Работна група по международната дейност и връзки с международните организации в състав:

Ръководител: Таня Цанева

Членове:

 • Кристина Стефанова
 • Димитър Димитров
 • Бойчо Арнаудов
 • Йорданка Ганчева

1.16. Работна група по назначаването и работата на Общинските избирателни комисии в състав:

Ръководител: Йорданка Ганчева

Членове:

 • Кристина Стефанова
 • Цветанка Георгиева
 • Георги Баханов
 • Таня Цанева
 • Ерхан Чаушев
 • Ивайло Ивков
 • Катя Иванова
 • Мария Бойкинова

1.17. Работна група „Електронно гласуване“ в състав:

 • Александър Андреев
 • Бойчо Арнаудов
 • Димитър Димитров

 

Списък с работните групи от 21.03.2014 г. до 20.03.2019 г.

Календар

Решения

 • № 1905-МИ / 22.10.2020

  относно: промени в състава на ОИК – Банско, област Благоевград

 • № 1904-МИ / 22.10.2020

  относно: промяна в състава на ОИК – Мъглиж, област Стара Загора

 • № 1903-МИ / 20.10.2020

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца

 • всички решения