РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦИК ПО ОБЛАСТИ И ТЕХНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

 

Област Име GSM Факс Телефонен номер
Благоевград 
Кюстендил 
Перник
Севинч Солакова 0888 105 539 02/988 19 89 02/939 37 29
Росица Матева 0889 904 324 0889 188 280 02/939 37 14
Георги Баханов 0888 155 287 0889 166 080 02/939 37 12
Катя Иванова 0887 940 250 02/986 25 41 02/939 37 03
Бойчо Арнаудов 0887 970 210 02/986 25 41 02/939 37 03
Бургас 
Сливен 
Ямбол
Ерхан Чаушев 0882 520 135 02/988 19 89 02/939 37 29
Ивайло Ивков 0889 903 248 0889 155 400 02/939 37 11
Таня Цанева 0888 118 315 0889 188 660 02/939 37 20
Румен Цачев 0887 902 918 0889 155 400 02/939 37 11
Варна 
Добрич 
Шумен
Севинч Солакова 0888 105 539 02/988 19 89 02/939 37 29
Таня Цанева 0888 118 315 0889 188 660 02/939 37 20
Йорданка Ганчева 0889 608 531 0889 166 080 02/939 37 12
Метин Сюлейман 0888 105 676 0889 188 610 02/939 37 25
Мартин Райков 0889 980 071 0889 188 610 02/ 939 37 25
Кристина Стефанова 0888 980 074 0889 188 330 02/939 37 18
ВеликоТърново 
Габрово 
Ловеч
Владимир Пенев 0889 114 346 0889 188 330 02/939 37 18
Александър Андреев 0885 105 448 0889 133 020 02/939 37 17
Мария Бойкинова 0886 135 310 0889 166 004 02/939 37 15
Метин Сюлейман 0888 105 676 0889 188 610 02/939 37 25
Видин 
Враца 
Монтана
Емануил Христов 0887 902 938 0889 166 004 02/939 37 15
Росица Матева 0889 904 324 0889 188 280 02/939 37 14
Иванка Грозева 0885 105 552 0889 188 660 02/939 37 20
Кърджали 
Смолян
Ерхан Чаушев 0882 520 135 02/988 19 89 02/939 37 29
Йорданка Ганчева 0889 608 531 0889 166 080 02/939 37 12
Мария Мусорлиева 0884 322 661 0889 188 022 02/939 37 21
Румяна Сидерова 0885 510 115 0889 133 020 02/939 37 17
Хасково 
Стара Загора
Севинч Солакова 0888 105 539 02/988 19 89 02/939 37 29
Мария Бойкинова 0886 135 310 0889 166 004 02/939 37 15
Александър Андреев 0885 105 448 0889 133 020 02/939 37 17
Пазарджик 
Пловдив
Камелия Нейкова 0888 908 771 0889 188 280 02/939 37 14
Георги Баханов 0888 155 287 0889 166 080 02/939 37 12
Ивайло Ивков 0889 903 248 0889 155 400 02/939 37 11
Мария Мусорлиева 0884 322 661 0889 188 022 02/939 37 21
Метин Сюлейман 0888 105 676 0889 188 610 02/939 37 25
Кристина Стефанова 0888 980 074 0889 188 330 02/939 37 18
Плевен 
Русе
Камелия Нейкова 0888 908 771 0889 188 280 02/939 37 14
Цветозар Томов 0889 901 400 0889 188 330 02/939 37 18
Румен Цачев 0887 902 918 0889 155 400 02/939 37 11
Разград 
Силистра 
Търговище
Ерхан Чаушев 0882 520 135 02/988 19 89 02/939 37 29
Емануил Христов 0887 902 938 0889 166 004 02/939 37 15
Румяна Сидерова 0885 510 115 0889 133 020 02/939 37 17
София - град 
София - област
Румяна Сидерова 0885 510 115 0889 133 020 02/939 37 17
Иванка Грозева 0885 105 552 0889 188 660 02/939 37 20
Владимир Пенев 0889 114 346 0889 188 330 02/939 37 18
Цветозар Томов 0889 901 400 0889 188 330 02/939 37 18
Метин Сюлейман 0888 105 676 0889 188 610 02/939 37 25
Мартин Райков 0889 980 071 0889 188 610 02/ 939 37 25
Кристина Стефанова 0888 980 074 0889 188 330 02/939 37 18

 

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения