РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦИК ПО ОБЛАСТИ И ТЕХНИТЕ ТЕЛЕФОНИ

Област Име GSM Факс Тел. номер
Благоевград
Кюстендил
Перник
Таня Йосифова 0889 283 901 0889 188 330 02/939 37 18
Георги Баханов 0888 155 287 0889 166 080 02/939 37 12
Бойчо Арнаудов 0887 970 210 02/986 25 41 02/939 37 03
Катя Иванова 0887 940 250 02/986 25 41 02/939 37 03
Бургас
Сливен
Ямбол
Ивайло Ивков 0889 903 248 0889 155 400 02/939 37 11
Таня Цанева 0888 118 315 0889 188 660 02/939 37 20
Димитър Димитров 0889 904 324 0889 166 004 02/939 37 15
Ерхан Чаушев 0882 520 135 02/988 19 89 02/939 37 29
Бойчо Арнаудов 0887 970 210 02/986 25 41 02/939 37 03
Варна
Добрич
Шумен
Кристина Стефанова 0888 980 074 0889 155 400 02/939 37 11
Севинч Солакова 0888 105 539 02/988 19 89 02/939 37 29
Таня Цанева 0888 118 315 0889 188 660 02/939 37 20
Йорданка Ганчева 0889 608 531 0889 166 080 02/939 37 12
Георги Баханов 0888 155 287 0889 166 080 02/939 37 12
Катя Иванова 0887 940 250 02/986 25 41 02/939 37 03
ВеликоТърново
Габрово
Ловеч
Кристина Стефанова 0888 980 074 0889 155 400 02/939 37 11
Николай Николов 0889 369 403 0889 188 610 02/939 37 25
Димитър Димитров 0889 904 324 0889 166 004 02/939 37 15
Мария Бойкинова 0886 135 310 0889 166 004 02/939 37 15
Бойчо Арнаудов 0887 970 210 02/986 25 41 02/939 37 03
Видин
Враца
Монтана
Цветанка Георгиева 0889 350 104 0889 188 280 02/939 37 14
Георги Баханов 0888 155 287 0889 166 080 02/939 37 12
Силвия Стойчева 0889 149 302 0889 188 660 02/939 37 20
Кърджали
Смолян
Силва Дюкенджиева 0885 105 663 0889 188 280 02/939 37 14
Йорданка Ганчева 0889 608 531 0889 166 080 02/939 37 12
Ерхан Чаушев 0882 520 135 02/988 19 89 02/939 37 29
Хасково
Стара Загора
Силва Дюкенджиева 0885 105 663 0889 188 280 02/939 37 14
Севинч Солакова 0888 105 539 02/988 19 89 02/939 37 29
Мария Бойкинова 0886 135 310 0889 166 004 02/939 37 15
Александър Андреев 0885 105 448 0889 133 020 02/939 37 17
Бойчо Арнаудов 0887 970 210 02/986 25 41 02/939 37 03
Пазарджик
Пловдив
Кристина Стефанова 0888 980 074 0889 155 400 02/939 37 11
Цветанка Георгиева 0889 350 104 0889 188 280 02/939 37 14
Александър Андреев 0885 105 448 0889 133 020 02/939 37 17
Мирослав Джеров 0887 902 918 0889 133 020 02/939 37 17
Катя Иванова 0887 940 250 02/986 25 41 02/939 37 03
Плевен
Русе
Николай Николов 0889 369 403 0889 188 610 02/939 37 25
Георги Баханов 0888 155 287 0889 166 080 02/939 37 12
Разград
Силистра
Търговище
Емил Войнов 0889 114 346 0889 188 610 02/939 37 25
Ерхан Чаушев 0882 520 135 02/988 19 89 02/939 37 29
Димитър Димитров 0889 904 324 0889 166 004 02/939 37 15
София - град
София - област
Кристина Стефанова 0888 980 074 0889 155 400 02/939 37 11
Силвия Стойчева 0889 149 302 0889 188 660 02/939 37 20
Емил Войнов 0889 114 346 0889 188 610 02/939 37 25
Йорданка Ганчева 0889 608 531 0889 166 080 02/939 37 12
Мария Бойкинова 0886 135 310 0889 166 004 02/939 37 15
Мирослав Джеров 0887 902 918 0889 133 020 02/939 37 17

 

Разпределение на членовете на ЦИК по области от 21.03.2014 г. до 20.03.2019 г.

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения