ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Обн., ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2014 г., както следва:

Показатели Сума (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 1 673,0
1. Текущи разходи 1 373,0
2. Капиталови разходи 300,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) 1 673,0
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) 1 673,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения