Предстоящо заседание на ЦИК:

Заседание Online

10:30

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че днес, 09.07.2024 г., приключи извършването на проверки на протоколите на секционните избирателни комисии от изборите на 9 юни 2024 г. във връзка с приетото от ЦИК Решение № 3438-ЕП/НС от 07.06.2024 г. за изплащане на допълнителни 25 лв. на член на СИК за предадени протоколи без грешка.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с произвеждане на новите и частични избори на 23 юни 2024 г. системният хеш относно сертификацията на софтуера, който трябва да бъде сверен с изписания системен хеш в системната разписка, отпечатана от машината преди началото на гласуването, е: 

4F0BE03EE844FDCF489D56D7BC7C496B1BE09DA717D16C4C3D95DBBE24F1D471

В случай на несъответствие, секционната избирателна комисия трябва незабавно да уведоми ОИК, която незабавно уведомява ЦИК за указания.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, които са и кандидати за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г. и не желаят да бъдат обявени за избрани за членове на Европейския парламент от Република България, да заявят това обстоятелство в ЦИК до 14.00 ч. на 12 юни 2024 г.

Съобщение

Данните на ЦИК за издаване на фактури от доставчиците на медийни услуги, които са представили договори за ползване на средства по медийни пакети са, както следва:

ЕИК: 176481459
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Адрес на управление:
София 1169 пл. „Княз Александър I“ № 1
Представляващ: Камелия Стоянова Нейкова

Съобщение

Телефони за връзка с Помощен контактен център за въпроси, свързани с видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден на 9 юни 2024 г.:

02 949 20 01

02 949 20 02

още съобщения

Календар

Решения