Съобщение

Централната избирателна комисия на Република България представи своя опит в изборния процес пред представители на Централната избирателна комисия на Грузия и на Съвета на Европа.

Проучвателното посещение на грузинската делегация се състоя в периода 15-17 ноември 2023 г., в рамките на проекта на Съвета на Европа „Подкрепа за прозрачност, приобщаване и интегритет на изборните практики и процеси в Грузия“.

Посещението даде възможност на делегацията, начело с Гиорги Шарабидзе, заместник-председател на ЦИК на Грузия, и представителите на Съвета на Европа да обсъдят с ЦИК на Република България добрите практики при използването на информационни технологии в управлението на изборния процес, защитата и сигурността на информацията, електронното гласуване, видеонаблюдението и видеозаснемането и други въпроси, свързани с изборния процес.

Съобщение

Във връзка с обезпечаване на необходимостта от предоставяне на допълнителни указания при използване на устройствата за видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след края на изборния ден от Министерството на електронното управление е създаден Call Center, който ще бъде достъпен за времето от 20.00 ч. на 05.11.2023 г. до 08.00 ч. на 06.11.2023 г., на следните телефонни номера:

02-949-2001

02-949-2002

Съобщение

Във връзка със сигнали за случаи, когато секционните избирателни комисии не поставят печати на бюлетините от машинно гласуване напомняме:

 1. На бюлетините от машинно гласуване се поставя печат преди пускането им в прозрачна кутия от избирателя.
 2. На хартиените бюлетини се поставят два печата – при предаването на бюлетините на избирателя и преди пускането им в прозрачната кутия.

Централната избирателна комисия указва на всички секционни избирателни комисии строго да съблюдават тези изисквания.

Съобщение

Във връзка с указания до кметовете на общини, дадени от министъра на регионалното развитие и благоустройството с писмо относно прилагане на чл. 39 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия информира, че указанията на министъра противоречат на императивна норма на закона – чл. 38, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс, поради което не следва да се прилагат.

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на всички секционни избирателни комисии следното:

След обявяване на гласуването за приключило всички секционни избирателни комисии включват устройството за видеонаблюдение съгласно предоставените инструкции като устройството остава включено до подписване на протоколите на СИК и обявяване на резултатите.

В секции с машинно гласуване след активиране на СУЕМГ се разпечатва системна разписка. Хеш кодът в разписката се сравнява с получения запечатан плик криптографски идентификатор (хеш код), след което системната разписка се поставя на видно място в изборното помещение. В случай че хеш кодът не съвпада незабавно се уведомява ОИК, която уведомява Централната избирателна комисия.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения