Предстоящо заседание на ЦИК:

Заседание Online

10:30

Съобщение

На вниманието на

общинските администрации

  

Във връзка с получени сигнали в Централна избирателна комисия за неправилно изчислени и изплатени възнаграждения на членове на секционни комисии обръщаме внимание, че общинските администрации следва да прилагат стриктно Решение № 10-НС/13.05.2021 г. на ЦИК.

Възнагражденията на членовете и ръководния състав на СИК не се облагат с публични държавни вземания и от тях не се правят удръжки.

В случай на констатирано несъотвествие и изплатени суми в по-нисък размер от определения в цитираното решение, следва да се предприемат мерки за изплащане на разликата на ощетените лица.

 

Съобщение

Броят на кандидатите в произведените на 11 юли 2021 г. избори за Народни представители, както и броят на избраните народни представители и разпределението им по пол са, както следва:

 

Общ брой кандидати

Мъже

Жени

 

Брой

%

Брой

%

 

5079

 

3585

 

70,58%

 

1494

 

29,42%

 

 

Общ брой избрани

Мъже

Жени

Народни представители

Брой

%

Брой

%

 

240

 

 

181

 

75,42%

 

59

 

24,58%

 

Съобщение

Във връзка със запитвания от членове на секционни избирателни комисии относно изплащането на възнагражденията им за работа в комисиите в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Централната избирателна комисия уведомява, че възнагражденията се изплащат, както следва:

- на секционните избирателни комисии в избирателните секции в страната – от съответната общинска администрация;

- на секционните избирателни комисии в избирателните секции извън страната – от Министерството на външните работи.

Съобщение

С Решение № 474-НС от 15 юли 2021 г. Централната избирателна комисия обявява избраните народни представители в Четиридесет и шестото Народно събрание.

Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в ЦИК в коя листа желаят да останат избрани. Еднодневният срок започва да тече от второто по ред публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА.

Заявлението трябва да е в писмена форма и саморъчно подписано.

В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срок, ЦИК го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

Съобщение

Телефони за връзка с Централната избирателна комисия в изборния ден, както следва:

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването в страната:

0885 926 505

0885 613 507

За подаване на жалби и сигнали във връзка с гласуването извън страната:

0885 683 406

0885 619 904

още съобщения

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения