ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

Избирателна активност

Резултати

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че считано от 18 май 2021 г. партиите и коалициите могат да подават заявления в ЦИК за допускане/регистрация за участие в частичните избори за кметове на 27 юни 2021 г.

Крайният срок за подаване на заявленията е до 17,00 часа на 22 май 2021 г.

На 27 юни 2021 г. са насрочени частични избори за:

 • кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас;
 • кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен;
 • кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково;
 • кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково;
 • кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца;
 • кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик;
 • кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен;
 • кмет на община Благоевград, област Благоевград.

 

Съобщение

Централната избирателна комисия, назначена с Указ №131 от 10 май 2021 г. на президента на Република България (обн., ДВ, бр. 39 от 12 май 2021 г.), встъпи в длъжност. Комисията беше посрещната от своите предшественици с пожелание за успех в организирането и произвеждането на честни и демократични избори.

Централната избирателна комисия е в състав:

Председател: Камелия Нейкова

Заместник-председатели:

Димитър Димитров

Емил Войнов

Росица Матева

Цветозар Томов

Секретар:

Севинч Солакова

Членове: Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.

Пълният състав на ЦИК

Съобщение

Централната избирателна комисия прие Решение № 5 от 12.05.2021 г. относно провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В случай че консултации са насрочени след 14 май 2021 г., но не по-късно от 16 май 2021 г., същите следва да се проведат на обявената дата без пренасрочване.

Съобщение

Във връзка с постъпили запитвания за разликите в процентите гласове, получени от партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители, произведени на 4 април 2021 г., информираме, че процентите във визуализацията на интернет страницата на Централната избирателна комисия са изчислени като отношение на действителните гласове, в които не са включени гласовете „Не подкрепям никого“.

В Решение № 2428-НС от 08.04.2021 г. на ЦИК относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и петото Народно събрание съгласно Методиката за определяне на изборните резултати, Приложение № 1 към чл. 248 от Изборния кодекс, мандатите се разпределят между гласовете, получени от партиите и коалициите, преминали 4-процентната бариера.

В обнародваното решение на ЦИК в „Държавен вестник“ делът на гласовете „Не подкрепям никого“ са посочени като обособена категория.

Съобщение

Днес, 9 април 2021 г. (петък) Централната избирателна комисия прие Решение № 2438-НС относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и петото Народно събрание.

Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в ЦИК в коя листа желаят да останат избрани. Еднодневният срок започва да тече от второто по ред публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА.

Заявлението трябва да е в писмена форма и саморъчно подписано.

В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срок ЦИК го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 23-МИ / 16.05.2021

  относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

 • № 22-МИ / 16.05.2021

  относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

 • № 21-НС / 16.05.2021

  относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • всички решения