Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява студентите с електронна студентска книжка, че могат да гласуват в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на уверение от висшето училище, подписано от ръководител, което удостоверява редовното им обучение за съответния семестър на настоящата учебна година.

Съобщение

Във връзка с множество запитвания за назначаване на секционни избирателни комисии извън страната Централната избирателна комисия представя на Вашето внимание следната информация:

Като правоприлагащ орган, Централната избирателна комисия изпълнява нормите на чл.101 и следващите от Изборния кодекс при назначаване на секционните избирателни комисии извън страната.

На 14 март 2023 г. в ЦИК се проведоха консултации за назначаване съставите на СИК извън страната, в които участваха представители на парламентарно представените в 48 Народно събрание партии и коалиции и на Министерството на външните работи. Проведените консултации за назначаване на секционни избирателни комисии извън страната приключиха при съгласие между участниците.

С Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. въз основа на направените предложения от участниците в консултациите Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната и обяви незаетите в тях места.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, определящи процедурата за попълване на обявените незаети места за членове на секционните избирателни комисии, Централната избирателна комисия назначава лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи, или оправомощен от него заместник-министър. Тези предложения може да се основават на предложения от организации на български граждани в съответната страна. Предложенията от организациите на българските граждани се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

След попълване по горепосочения ред на незаетите места в СИК извън страната, Централната избирателна комисия извършва промени в съставите единствено по предложения на министерство на външните работи и/или партиите и коалициите за предложените от тях членове.

Централната избирателна комисия високо цени усилията и труда, които полагат българските граждани за организацията и произвеждането на изборите извън страната.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че Министерството на външните работи на Република България публикува на интернет страницата си адресите на избирателните секции извън страната, както и избирателните списъци за гласуване извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Информацията е достъпна на адрес: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2023

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че за всички места в Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. на ЦИК, обозначени с „*“, е получено съгласие от приемащата страна за образуване на избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства на Република България.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че ще приеме отделно решение за реда за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори с цел прибиране и съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители, които ще се произведат на 2 април 2023 г.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения