Заседание на ЦИК 10:30:

проект за дневен редактуализиран дневен ред Заседание Online

Предстоящо заседание на ЦИК 10:30:

Заседание Online

10:30

Съобщение

Във връзка с множество запитвания за назначаване на секционни избирателни комисии извън страната Централната избирателна комисия представя на Вашето внимание следната информация:

Като правоприлагащ орган, Централната избирателна комисия изпълнява нормите на чл.101 и следващите от Изборния кодекс при назначаване на секционните избирателни комисии извън страната.

На 14 март 2023 г. в ЦИК се проведоха консултации за назначаване съставите на СИК извън страната, в които участваха представители на парламентарно представените в 48 Народно събрание партии и коалиции и на Министерството на външните работи. Проведените консултации за назначаване на секционни избирателни комисии извън страната приключиха при съгласие между участниците.

С Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. въз основа на направените предложения от участниците в консултациите Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната и обяви незаетите в тях места.

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, определящи процедурата за попълване на обявените незаети места за членове на секционните избирателни комисии, Централната избирателна комисия назначава лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи, или оправомощен от него заместник-министър. Тези предложения може да се основават на предложения от организации на български граждани в съответната страна. Предложенията от организациите на българските граждани се публикуват незабавно на интернет страницата на съответните дипломатически и консулски представителства.

След попълване по горепосочения ред на незаетите места в СИК извън страната, Централната избирателна комисия извършва промени в съставите единствено по предложения на министерство на външните работи и/или партиите и коалициите за предложените от тях членове.

Централната избирателна комисия високо цени усилията и труда, които полагат българските граждани за организацията и произвеждането на изборите извън страната.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че Министерството на външните работи на Република България публикува на интернет страницата си адресите на избирателните секции извън страната, както и избирателните списъци за гласуване извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. Информацията е достъпна на адрес: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2023

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че за всички места в Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. на ЦИК, обозначени с „*“, е получено съгласие от приемащата страна за образуване на избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства на Република България.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че ще приеме отделно решение за реда за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори с цел прибиране и съхранение на изборни книжа и материали от изборите за народни представители, които ще се произведат на 2 април 2023 г.

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че на 17 март 2023 г., от 10.30 часа, „Информационно обслужване“ АД ще представи програмата за компютърната обработка на данните от гласуването на 2 април 2023 г. Демонстрацията ще се състои в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър I“ № 1, Източно крило, зала № 1.

На демонстрацията могат да присъстват по един упълномощен представител на регистрираните за участие в изборите партии и коалиции, на организациите, регистрирани за наблюдение на изборите и на медиите.

Присъствие на публичното представяне на програмата за компютърна обработка може да се заявява до 17.00 ч. на 16 март 2023 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 1816-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1815-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1814-НС / 23.03.2023

    относно: регистрация на сдружение „Л.И.Д.Е.Р. – ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения