Заседание на ЦИК 10:30:

проект за дневен редактуализиран дневен ред Заседание Online

Предстоящо заседание на ЦИК 10:30:

Заседание Online

10:30

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на интернет страницата на ЦИК в секция „Съобщения за съставяне на АУАН по чл. 496а от Изборния кодекс“ се публикуват съобщения за съставени актове за установяване на административни нарушения по Изборния кодекс, когато актовете не са връчени на нарушителите, поради ненамирането им на адреса на управление, на постоянния им адрес или по месторабота.

Съобщения с горното съдържание се поставят и на „Табло за обявления“, находящо се на адрес: София 1169, пл. „Княз Александър I“ № 1, пред стая № 46 (деловодство на ЦИК).

Съобщение

На 27 февруари 2022 г. се произведоха частични избори за кметове в 15 кметства, за което бяха осигурените 27 броя машини. На 6 март 2022 г. се проведе втори тур на частичните избори за кмет на 4 кметства с 10 броя машини.

Централната избирателната комисия за първи път напълно самостоятелно, с професионалното съдействие на експерти към ЦИК, организира всички дейности по техническо и логистичното осигуряване на машинното гласуване.

По отношение на техническото обезпечаване на машинното гласуване бяха създадени и инсталирани електронните бюлетини за всяка една избирателна секция в съответствие с всички изисквания на изборния кодекс. Машините за гласуване бяха тествани, конфигурирани, настроени, комплектовани, етикирани и пломбирани в Централната избирателна комисия. В процеса на организация на изборите бяха осигурени необходимият брой специалисти за техническата поддръжка на машините по време на гласуване. Изборните дни на 27.02.2022 г. и 06.03.2022 г. протекоха нормално, с всички машини беше гласувано безпроблемно и никъде не възникнаха обстоятелства, обуславящи преминаването към гласуване с хартиени бюлетини.  

Централната избирателна комисия оптимизира процеса по логистично осигуряване, като всички необходими изборни книжа, материали, хартиени бюлетини и машини за гласуване се предоставиха на общинските избирателни комисии, които от своя страна ги предадоха на секционните комисии в съответствие с приетите правила и методически указания от ЦИК.

Централната избирателна комисия изразява своята благодарност на всички държавни и общински органи, институции и експерти, които в изпълнение на правомощията си съдействаха отговорно и професионално за успешното произвеждане на изборите на 27.02.2022 г. и 06.03.2022 г.

Съобщение

Телефони за връзка с колцентъра на Централната избирателна комисия в изборния ден – 27 февруари 2022 г.:

0882717801

0882814303

Централната избирателна комисия съобщава, че криптографският идентификатор (системен хеш), който трябва да фигурира в системната разписка (диагностичен доклад), отпечатана от СИК преди началото на гласуването в изборния ден от машината за гласуване, е със следното съдържание: 26 А3 52 93 АС 50 А5 СА 4С Е8 FC F3 52 63 DC 8A E5 37 11 09 E9 A5 F5 DC 0A BC 5A 40 0B 6C 9D 08.

Софтуерната версия на устройствата за машинно гласуване и системният хеш са удостоверени от органите по чл. 213а, ал. 2 от ИК.

Съобщение

На интернет страницата на ЦИК е достъпно електронно заявление за гласуване на избиратели в частичните избори за кметове на кметства на 27 февруари 2022 г., поставени под задължителна карантина или изолация, като проверката се извършва едновременно с подаването му.

Заявлението е достъпно на следния линк: https://qvote.cik.bg/chmi27.02.2022/

За подаване на електронното заявление не е необходим електронен подпис.

Съобщение

Централната избирателна комисия отбеляза днес Световния ден на изборите  (Global Elections day).

Ден на отворените врати за българските медии беше обявен, по случай деня на  изборите.

Заместник-председателят и говорител на комисията г-жа Росица Матева поздрави българските избиратели и всички членове на избирателни комисии, които са участвали в организацията и произвеждането на избори, както и международните партньори от АСЕЕО (Асоциацията на европейските органи за управление) и подчерта, че за една година Централната избирателна комисия успешно  организира и произведе четири национални избора.

Решението за отбелязване на Световния ден на изборите е прието през 2005 г. на международна конференция на Асоциацията на избирателните комисии от Централна и Източна Европа (АСЕЕЕО), проведена в Унгария.

Централната избирателна комисия става един от първите членове на ACEEEO през 1991 г. и всяка година отбелязва този световен ден.

АСЕЕЕО обединява органите за управление на избори в повече от 25 държави и работи в активно сътрудничество с международните организации, които осъществяват наблюдение на изборите, сред които Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия),      Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

 За 17-та поредна година Централната избирателна комисия заедно с българските медии отбеляза деня, посветен на правото на избор, едно от основните демократични права  на гражданите залегнали в чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България, който повелява, че цялата държавна власт произтича от народа и се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.

"/>

още съобщения

Календар

Решения