№ по ред. сигнатура Подател Предмет на сигнала или жалбата резултат/становище
1 С-1.1 Иванка Иванчева - село Уровене, община Криводол, обл. Враца Член на СИК е на длъжност секретар в кметство.  Сигналът е постъпил в РИК Враца и с решение № 176- ПВР/ НР/06.11.2016г. - оставен без уважение.
2 Т- 5.1  Велин Жеков- РИК Варна Установява, че машината за машинно гласуване не работи. Проблемът е отстранен от "Сиела Норма” АД
3 T-8-1 Георги Георгиев - село Паволче -община Враца В село Паволче в СИК -82- членовете на СИК задължават хората да гласуват за референдум.  ЦИК е  приела протоколно решение, което е достъпно  на интернет страницата на комисията в рубриката "Съобщения". Дадени са указания до РИК, които да уведомят СИК относно организацията им на работа
4 Т-11-1 Георги Найденов-гр. Вършец, община Монтана Не се предоставят бюлетини за референдум, това става само при поискване  от страна на избирателите. ЦИК е  приела протоколно решение, което е достъпно  на интернет страницата на комисията в рубриката "Съобщения". Дадени са указания до РИК, които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
5 С-17-1 Искрен Куюмджиев - гр. Варна  Зададен му е въпрос : Дали желае да гласува за референдума. Изготвен е отговор  до г-н Куюмджиев. В разговор с РИК - Варна са дадени указания за проверка в СИК № 255 Варна за спазване на методическите указания
6 Ж-20-1 Милена Христова  Първанова - Булбаха  Случай на отказ да бъде упражнено право на глас в СИК 705 с аргумент, че жалбоподателката  е в списък на изключените, поради факта, че е включена за гласуване в чужбина. По компетентност на РИК СИЛИСТРА
7 С- 24-1 Стефан Здравков При гласуване за референдум  - бюлетините се дават след въпрос от членовете на комисията. Излъчена информацията до РИК - гр. Враца чрез председателя и г-н  Францов
8 С-28-1 РИК - 02 РИК - гр. Бургас уведомява, че от общия брой на членовете на СИК за изборен район 02- Бургас-6104, не са се явили 92-ма души. Проведен телефонен разговор
9 Т-32-1 Донка Димитрова Тодорова В 19 РИК гр. Русе  е подадена жалба, че не е поставен втори печат на бюлетината в решението на СИК няма произнасяне по същество. По въпроса е постановено  Решение  № 158-ПВР/06.11.2016г. на РИК- гр.Русе.
10 Ж-36-1 Елиана Стоянова Младенова Избирателят не е допусната до явяване в секцията. По компетентност на РИК 23 за вземане на решение и запознаване на ЦИК
11 С-40-1 Красимир Петров Предложение за инициали на списъците на гласуващите отграничени с различни цветове. За сведение
12 С-44-1 Георги Димитров Подадено заявление за гласуване с подвижна урна в гр. В. Търново. За сведение
13 С-52-1 Генерално консулство на Република България в Дубай До 12:30 местно време са събирани само по един брой декларации Приложение № 22-ПВР/НР, след установяването на този факт, се пристъпва към събиране на два броя. Да бъдат дадени указания как да се процедира при оформяне на списъците с вече гласувалите с една декларация. Разговор с генералния консул, копия на декларацията с подпис на секретар и председател печат на СИК
14 Т-56-1 Петромира Василева СИК-27, Варна има образуване на опашки и гласуването се бави. Чрез председателя РИК Варна се изпраща член на РИК за проверка
15 Ж-60-1 Мария Раленекова - гр. Панагюрище Жласувала без да има възможност да положи подпис тъй като в списъците фигурира друго ЕГН и вече е положен подпис.  Дадени указания - Решение на РИК - Пазарджик
16 Т-68-1 Милен Минков СИК - 216 се изчаква  по 30 минути без да влизат и излизат гласоподаватели. Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
17 Т-74-1 Магдалена Ташева В община Раковски две дами емисари на г-н С. Трифонов, обясняват, че е задължително даването на бюлетини за референдума. За сведение
18 Т-75-1 Георги Петров СИК - 55 гласоподавателите се питат дали ще гласуват за референдума. Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
19 Т-82-1 Вяра Атанасова Атанасова  В гр. Етрополе СИК - 8 не фигурира в списъците, включена е в забранителния, но не е подавала заявление за гласуване в чужбина. Отговор по телефона 
20 МТ-64-1 Стефка Георгиева Илиева  В СИК - 92, в  ж.к. "Младост", София, се гласува  три пъти а не веднъж. Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
21 Т-79-1 Антон Георгиев В секция в у-ще "Кл. Охридски", комплекс Изгрев, за гласуване на блокове 43 и 48, докато председателя е извън стаята, синът и сяда на местото и докато гласуват хората отваря и затваря урната За сведение
22 Т-71-1 Елена Тарашева Установен проблем с машинното гласуване в секция 24 на район Триадица Извършена е проверка
23 С-91-1 СИК - гр. Мидрант, ЮАР Установен  недостиг на бюлетини за ПВР и за НР Дадени указания по телефона, докладвано при решаване на случая на СИК Мидрант
24 С-87-1 Светослав Александров  Същият не фигурира в списъците, включен е в забранителния,  подавал заявление за гласуване в чужбина но не е полагал подпис за това  Отговорено  с писмо 
25 Т-2-2 Калоян Костадинов – зам. председател на СИК-Истанбул СИК “Картал” Извън СИК се попълват декларации на гласоподаватели, невладеещи български език от други лица Отговорено, дадени указания съгласно принципни решения на ЦИК
26 Т-6-2 Иван Георгиев София, ж.к. "Х. Димитър”, бл.28 В СОУ 95, СИК - 49, е отворена след 7,10 .Не е скъсан отрязъка от бюлетината след гласуването. Член на СИК се опитал да пусне бюлетината в урната Направена проверка през председателя на РИК24 – дадени указания на СИК
27 Т-12-2 Р. Мончева София, ж.к. "Люлин”,  бл.370 Защо се предоставят данните от личните карти. Уведомена по тел., че комисията не е извършила нарушение
28 Т-14-2 Р. Карамфилов гр. Пловдив, ул. Янтра 9 СИК -72 отрязъците на бюлетините се късат преди да гласуват  избирателите. Председателят  държи документите на наблюдателите при себе си По компетентност на РИК-Пловдив за проверка и указания на СИК 72
29 Т-15-2 Л. Нушев, София, ул. "П. Митов”, № 9 Липсва в избирателните списъци в СИК - 42 Слатина София Осъществена връзка с РИК
30 Ж-18-2 Хр. Проданов - гр. София В СИК 59-Оборище – липсват два от членовете на СИК За сведение.
31 Т-21-2 П. Петков в СИК - 79, Ст. Загора Има огромна опашка. Няма избирателни списъци отвън За сведение
33 Т-25-2 Жулиета Денчева - председател в СИК - “Картал”, в гр. Истанбул 47 гласували за президент и референдум, имената им са само в списъка за  референдум Дадени своевременно указания на Ж.Тенчева
34 С-29-2 Мл. Близнаков - гр. Ловеч,  член на РИК - 11 Подава оставка, считано от 08.11. 16. За сведение, докладвана в изборния ден
35 С-33-2 Тодор Антонов - с. Медковец Недопускане на компромати за председателя на РИК По компетентност на РИК Монтана
36 Т-37-2 А. Момчилова София, пл. "Славейков" 11 В СИК - 40 пуснати в една урна бюлетини за президент и референдум. Няма печат на бюлетината за президент. Проведен телефонен разговор с председателя на РИК 25 София. Извършена е проверка по случая и са дадени указания на СИК. Телефонът  на подалия сигнала е изключен
37 Т-41-2 Цв. Поломски - Добрич ул. "Кубадин”, № 18А В у-ще "Н. Вапцаров" задължават гласоподавателите да  гласуват за  референдум и да пускат празни бюлетини Дадени указания по телефона на председателя
39 Ж-42-2 Коалиция “Обединени патриоти -  НФСБ, Атака и ВМРО” Нарушения на предизборната кампания и изборния процес в гр. Истанбул Деден отговор от ЦИК
40 Ж-46-2 Коалиция “Обединени патриоти -  НФСБ, Атака и ВМРО”  гр. Бурса Нарушения на предизборната кампания и изборния процес в гр. Бурса Даден отговор от ЦИК
41 Т-47-2 Д. Джумалийски Репортаж по Нова телевизията за хора с предварително попълнени декларации. Говори се на чужд език За сведение
42 Ж-48-2 Коалиция “Обединени патриоти -  НФСБ, Атака и ВМРО” -  Капакль Недопуснат упълномощен представител на “Обединени патриоти” поради липсата на печат на пълномощното му. Докладвано
43 Ж-49-2 Коалиция “Обединени патриоти-  НФСБ, Атака и ВМРО” - Ергене 2 Недопуснат упълномощен представител на “Обединени патриоти” поради липсата на печат на пълномощното му Даден отговор от ЦИК
44 Т-53-2 Десислава Михайлова - гр. София СИК-28 при пускане на бюлетината в урната  се е разтворила. Тайната на  вота е опорочен. Съобщение на страницата на ЦИК с указания до РИК и СИК за сгъване на бюлетините.
45 Т-57-2 Нели Митева, ж.к. "Люлин 10” Постоянен адрес в Правец, отказано е да гласува – не е пререгистрирана. Отговор  по телефона
46 Т-61-2 А.Стоевски, гр. София СИК - 23 В СИК-23 няма телефони на ЦИК и МВР. По компетентност на СИК-23
47 Т-65-2 Илия Кирилов, кв. "Ив. Вазов” В СИК-33, 37  в 23 Избирателен район има само по  една кабина за  гласуване, а избирателите по списък са около 900. Наличие на опашки Указания по телефона 
48 Т-69-2 М. Карайончева кв. "Банишора", бл .29 В СИК-23,  кв. "Сердика", 14 СОУ – при влизане за гласуване, бюлетината е с 2 печата и липсващ отрязък. Дадени са указания по телефона на РИК 24.
49 Т-76-2 С. Кирилова София, ж.к. "Х. Димитър”, бл. 173 Гласоподавателите в СИК - 30, гр. София,  42 ОУ се записват и в двата списъка за президент и референдум, независимо от желанието им за гласуване ЦИК е приела протоколно решение, публикувано на страницата на комисията в рубрика "Съобщения". Дадени са указания до РИК, които да уведомяват СИК относно организацията им на работа.
50 С-80-2 Екатерина Каменщик,    Асоциация ”Прозрачност без граници"  В СИК - гр. София и гр. Пловдив гласоподаватели се задължават да гласуват за референдум. В СИК - гр. Левски, гр. Бургас и гр. Враца не информират,че се провежда референдум ЦИК е приела протоколно решение, публикувано на страницата на комисията в рубрика "Съобщения". Дадени са указания до РИК, които да уведомяват СИК относно организацията им на работа.
51 Т-84-2 Р. Конова, гр. Плевен, ж.к. "Дружба” бл.  139 В СИК- 46 отказано й да гласува във 2-ра английска  гимназия, гласувала на друго място и е дописана  в списъка За сведение 
52 Т-4-3 Любомир Маринов гр. Пловдив ул."Остромила" № 46 В СИК - 46 в гр. Пловдив, у-ще "Д.Талев" бюлетините са скъсани цели от кочана Дадени указания
53 Т-2-3 Елена Томова - ж.к. "Хиподрума”, бл. № 6 В 51 - СОУ, бл.106 избирател гласуващ преди предходния гласоподавател  да си е затворил бюлетината. Член на СИК отваря урната сгъва я и обратно я пуска Свързал се е с член на РИК-23. Дадени са инструкции към СИК
54 С-7-3 РИК - гр. Монтана Председателката на РИК - Монтана е с постоянен адрес в друга община и е отправила молба да бъде дописана в подвижна избирателна секция № 122900080, възможно ли е това? Няма изрична разпоредба в Изборния кодекс. Уведомена  РИК - гр. Монтана за протоколно решение на ЦИК от 06.11.2016г.
55 С-10-3 Председател на РИК - гр. Перник  - Даниел Емилов Евлогиев Членове на СИК в 13-то училище са разпечатали кочан с бюлетини и са поставили образци Препратено по компетентност на РИК Перник 
56 Ж-13-3 ПП-ГЕРБ Харманли Съмнение за нарушение на ИК в СИК 29330019 гр. Харманли. Изпратено е уведомление до Районна прокуратура - гр. Харманли с изходящ № - ПВР-15-289/06.11.2016 г. - Постановление за отказ за образуване на досъдебно производство, поради липса на съставомерни признаци на престъпление по чл. 309 от НК.
57 Т-16-3 Николай Л. Горчовски гр. Мездра Нарушение на СИК - 3, гр. Мездра, членовете на СИК го попитали ще гласува ли за НР, не му дали бюлетина за НР автоматично. ЦИК е  приела протоколно решение, което е достъпно на интернет страницата на комисията в рубриката ”съобщение".  Дадени са указания до РИК които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
58 С-19-3 Светлин Стрелков Избирателя е от гр. Шумен и в СИК - 55, прави се опит  да не се дава бюлетина за референдум. В 11.20 ч. са дадени указания на председателя на РИК Шумен да извърши проверка и да се дадат указания на СИК - 55, да се спазват решенията на ЦИК и методическите указания относно гласуването в референдума
59 МТ-22-3 Генчо Генчев от гр. София В СИК-47 урните са прозрачни и  вота не е таен. Бюлетините за президент и вицепрезидент са скъсани предварително. Дадени указания
60 Т-26-3 Радостина Павлова,  гр. Варна Дават се указания на избирателите, че е задължително да пуснат бюлетини и за двата избора. В 10.45 Дадени указания  на председателя на РИК Варна да се свърже с СИК 172 и да даде указания да се спазват указанията
61 Т-30-3 Ангел Александров, гр. София В СИК-75 бащата на гласоподавателя е роден преди 31.12.1931 г. в инструкцията е упоменато, че нямат право да гласуват. Дадени указания на РИК 
62 Т-38-3 Хр. Христова, гр. Севлиево, ул. "Св.Троица” № 18 Има регистрация в община Айтос  - не фигурира в  списъците. Уведомена по телефона за избирателните ѝ права
63 С-50-3 Турция Пред изборните секции се попълват декларациите за гласуване от трети лица или на изселниците се казва за кого да гласуват. Дадени указания по телефона
64 Т-62-3 Росица Костадинова, гр. София В СИК 54,  в музикално у-ще е стояло дете на член на СИК, което е чакало да види майка си За сведение
65 С-58-3 Бориана Вълкова Варна В СИК на втори корпус на ВИНС има опашки, да се преразпределят гласоподавателите и да се провери работата на комисията Дадена информация по телефона
66 Т-70-3 Стоян Станев,                    с. Просеник Поотделно се гласува за президентските избори и референдума  ЦИК е  приела протоколно решение,  което е достъпно на интернет страницата на комисията в рубриката ”СЪОБЩЕНИЯ". Дадени са указания до РИК, които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
67 Т-66-3 Радослав Петров,          гр. Варна В СИК - 115 на гласоподавателката Пенка Петрова е отказано да гласува и е пренасочена да гласува в болница "Св.Марина", където е лежала преди 3 дни Дадени указания за РИК за проверка и вземане на решение
68 Ж-73-3 Цветелина Генадиева, гр. Перник В СИК - 116, отворени официални протоколи,  цитира се действието или бездействието, взето решение или неразгледан сигнал Проведен разговор по телефона с председателя на РИК-Перника, ще се произнесът с отговор до жалбоподателя- за сведение
69 Т-77-3 Елеонора Николова,     гр. София В СИК - 45,  ж.к. "Западен парк”  в 135 СОУ се  чака по 40 мин за гласуване и хората се отказват, останалите секции са празни ЦИК е  приела протоколно решение, което е достъпно  на интернет страницата на комисията в рубриката "Съобщения". Дадени са указания до РИК, които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
70 Ж - 81-3 Милко Иванов Гавазов, гр. Смолян Нарушение на изборния кодекс - гласува се по два пъти По компетентност на РИК Смолян
71 Т - 85-3 Мила Павлинова Пунева, гр. София Опитала се е да гласува но й е било отказано, защото е искала да гласува с уверение а не със студентска книжка. Препратено по компетентност на РИК 
72 С-23-4 Росен Попов Относно задаване на въпроса дали желае да  гласува за референдум. Върнат отговор по ел. поща. Проведен разговор  по телефона с РИК
73 МТ-27-4 Величка Генчева В СИК - 47, ЧИ, бюлетината не е конфиденциална. Указания към РИК
74 Т-31-4 Виктория Марианова Цонева Бюлетините за референдум и президент се дават разделно и се гласува в отделни стаи Дадени указания по телефона
75 Ж-35-4 Виктория Василева Относно предизборна агитация от ТВ "Европа" в изборния ден дадени указания по телефон, направена редакция във видео материала в 12 часа
76 Т-39-4 Мариян Цанев  В  гр. Варна,  СИК - 43, бюлетините за референдум и президент се дават разделно и се гласува в отделни стаи Дадени указания по телефона
77 С-43-4 Гергана Румянова Милушева   В  СИК - 21 в гр. София, ж.к. "Дружба", се гласува по азбучен ред. Извършване на проверка. протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
78 Т-51-4 Пенка Николова  В  СИК - 152,  в гр. Плевен, се извършва коригиране,  подпис и печат Указания към РИК
79 Т-55-4 Виолета Петрова  В СИК - 30, с. Лик, общ. Мездра, представител на БСП агитира Извършена проверка, за сведение
80 Т-59-4 Катя Коралиева  Относно нарушение на изборните права - питат в СИК 3 и 4 в гр. Батак дали ще се гласува и чак тогава предлагат бюлетина Протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
81 С-63-4 Калоян Данев Относно начина на подписване на избирателния списък За сведение 
82 Т-67-4 Вичка Костова СИК-35, София, ул. Оборище, е нарушена последователността на гласуване  Протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
83 Т-86-4 Пенка Янкова СИК - 12 в с. Изгрев - липсват бюлетини за референдум Осигурени са изискуемите бюлетини
84 Т-88-2 Благой Кирилов Тумбарев - гр. София Не се предоставят бюлетини за референдум освен ако не се поискат Протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
85 Ж-83-1 Пламен Георгиев Стоянов - гр. Игнатиево Твърди се, че в СИК с № 12, 13, 14, 15 и 16, намиращи се в община Аксаково, гр.Игнатиево, кмета на града е води статистика относно броя на гласувалите и негласувалите в града  Дадени указания към РИК, извършване на проверка и вземане на решение. 
86 С-91-1 Ива Лазарова - гр. Варна В СИК -030602189 в гр. Варна, район Приморски, на избирателите не се предоставят пликове, в който да се поставят бюлетините за референдум Дадени указания
87 Т-100-1 Милен Георгиев  - гр. Габрово Член на СИК в гр. Габрово задава въпрос на гласоподавателите дали желаят да гласуват за Национален референдум Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в Рубрика "Съобщения". Дадени са указания на СИК , относно организацията на работа.
88 Т-99-1 Константин Сашев Бъчваров При подадена декларация за гласуване по настоящ адрес лицето не е включено в избирателните списъци По компетентност на 23 РИК
89 Т-105-1 Ясен Гюров председател на СИК - 320900020 Автобуси  обикалят Белгия и Нидерландия с граждани, които попълват декларации и гласуват в всяка една секция  Разговор по телефон с председателя на СИК, за сведение
90 Т-103-1 Ценка Димитрова Петрова Твърди се, че в СИК -  116, гр. Варна  се отказва на лице да гласува, т.к., същото е  заличено от списъците. Препратено е да гласува в болницата, поради престоя си там. Лицето е  изписано на 03.11.2016г и не е  подавало заявление за гласуване на друго място.  Дадени указания.
91 С-101-1 Нова Варна  В кв. "Чайка",  гр. Варна в СИК - 166 са вписани несъществуващи номера на жилищни сгради.  Проведен разговор по телефона с председателя на РИК-Варна, грешката отсранена своевременно- за сведение
92 Ж-117-1 Виктория Димитрова Василева Нарушения в секции 7 и 17 в гр. Банкя, секция 67 в гр. Хасково, секции в Дупница за липса на пликове за бюлетините за Национален референдум. Извършена проверка и нарушението е преустановено
93 С-121-1 Институт за развитие на публичната среда  В кв. "Младеново" в гр. Лом, в близост до ОУ "Христо Ботев" са разлепени агитационни материали. Препращане по компетентност на РИК
94 С-124-1 Владимир Агайн В  СИК 48, в гр. София, кв. "Орландовци" в списъците фигурира починал човек през януари 2016 г. - баща на гласоподавателя. За сведение 
95 Т-136-1 Михаела Георгиева В СИК - 171, 184 и 189 се отказва право на вот, поради разминаване в списъците. Списъците са коригирани след 14:00 ч на изборния ден. Извършена проверка, за сведение
96 С-133-1 Институт за развитие на публичната среда  В СИК -  131900067 в гр. Пазарджик, предварително откъсват и разпластяват бюлетините и четат личните данните на глас. По компетентност на РИК - Пазарджик за даване на указания на СИК
97 Т-88-2 Бл. Тумбаров, гр. София В СИК - 5 в ТЕЦ - София не дават бюлетини за Национален референдум. Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
98 Т-90-2 Ю. Симеонов, гр.  София, ул. "Д. Хаджикоцев" №  4 В СИК -26, кв. "Лозенец " в списъка за  национален референдум има подпис на друго лице. Член на СИК отваря бюлетината за избори за президент и вицепрезидент. Препращане по компетентност на РИК
99 Т-92-2 П. Иванова, гр. В. Търново,  ул. "Д. Благоев" №  6 Относно гласуване със студентска книжка и лична карта по настоящ адрес. Избирателите са уведомени за начина за гласуване.
100 Т-94-2 Ж. Тодорова, гр. София, кв. "Младост" Задава се въпрос, дали трябва едновременно да се дават двете бюлетини Протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
101 Т-95-2 М. Янчев, гр. София,         кв. "Младост" Счита, че мотивите на информационното табло за Национален референдум в СИК - 110 представляват предизборна агитация.  За сведение
102 Т-107-2 Кр. Станева гр. София  В електронното издание на "Вестник "24 часа"   се дава информация за текущи резултати от изборите. дадени разяснения по телефона за сведения
103 Т-108-2 Ц. Пашова гр.  София Жалбоподателката твърди, че майка й, която е инвалид не е допусната да гласува с декларация, че няма да гласува на друго място. За сведение
104 С-111-2 "Институт за развитие на публичната среда" СИК - 122400032 в ОУ - Хр.Ботев в кв."Младеново” - не е наранен печата и членовете на СИК не го правят, за да не се окажат досега пуснатите бюлетини невалидни. Дадени указания на РИК 
105 Т-112-2 Н. Аспарухова София,  ул. Кишинев" СИК - 59 София, кв. "Хладилника" не предоставят бюлетини за референдума, а питат дали ще гласуват. Протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
106 С-113-2 "Институт за развитие на публичната среда" СИК - 131900051 -  Пазарджик няма информационен лист за Национален референдум и телефони на МВР и РИК. Членовете на СИК откъсват предварително бюлетините и диктуват на глас личните данни на гласоподавателите. Извършена проверка.
107 Ж-114-2 В. Симеонов -  председател на  “Обединени патриоти - НФСБ, Атака и ВМРО” Твърди за нарушение на т. 12 от  решение 3460-ПВР/НР от 09.09.2016., в което са установени правилата за допускане до гласуване на българските граждани с избирателни права, които не са включени в списъците за гласуване по чл. 31 ал. 1 от ИК. Протоколно решение на ЦИК, за извършване на проверка и указания
108 С-118-2 Институт за развитие на публичната среда СИК - 243100102- Ст.Загора няма телефони за връзка с МВР, дежурен прокурор и РИК. Предварително откъсват бюлетините. Извършена проверка
109 С-119-2 Институт за развитие на публичната среда В СИК - 131900073,  гр.Пазарджик няма информационен лист за Национален референдум и телефони за връзка с МВР, дежурен прокурор и РИК.  Извършена проверка
110 Ж-125-2 Десислава Додова Неравномерно разпределение на избирателните списъци в с. Лозен обл. София, СИК - 10. За сведение
111 Т-122-2 Ст. Маринов Посолство на РБ Испания, Мадрид Лишен от право на глас, тъй като се е бавил  ½ час в тъмната стая.  Предприети действия от ЦИК 
112 Ж-137-2, Ж-146-1 Л. Чавдаров-председател на ОбС на БСП-Свищов, Г. Генчев - кмет на общ. Свищов Срещу решение  № 226/05.11.2016 на РИК В. Търново. Решение № 3986-ПВР от 09.11.2016 г.
113 С-134-2 С. Атанасова, с. Крумово, общ. Родопи В СИК - 2016 има монтирана камера за видеонаблюдение.  За сведение
114 С-144-2 Институт за развитие на публичната среда В СИК - 131900050 членовете на СИК предварително откъсват и разпластяват бюлетините и четат  на глас  личните данни на гласоподавателите. По компетентност на ПИК - Пазарджик, за даване на указания на СИК
115 Ж-147-2 Кр. Кирилов – общински р-л на ПП ГЕРБ - гр. Свищов Срещу решение  № 226/05.11.2016 на РИК В. Търново. Решение № 3986- ПВР от 09.11.2016 г.
116 С-89-3 ПП АБВ - гр. Кърджали В  сградата на СОУ"Отец Паисий" пликовете и кашоните с изборните книжа са били разопаковани и са поставени на таблото на 05.11.2016 г. Указания за РИК за извършване на проверка за вземане на решение.
117 Т-96-3 Христина Събева Варна Може ли да се гласува с незаверена студентска книжка при наличие  че не съм в града където е адресната ми регистрация. Избирателите са уведомени за начина за гласуване.
118 С-93-3 Активен избирател Нарушение в СИК Петрич вписват имената на избирателите в списъка за Референдума без да се даде обяснение че не е задължителен. Протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
119 С-97-3 Цветослава Капацинова Виена При подадено заявление за гласуване във Виена не е била включена в списъка на секцията   За сведение 
120 С-98-3 Диана Ботева Наличие на агитационен знак в близост до избирателни секции на СИК Плевен. Да се направи проверка и да се премахне незаконният знак. За сведение
121 Т-104-3 Цветелина Хаджибонова София В СИК - 36, в ж.к."Младост" питат жената какви бюлетини да се дадат. За сведение 
122 Т-102-3 Свилен Симеонов Във Великобритания искат на представителите нотариални заверки, пълномощни или оригинал Дадени са указания по телефона.
123 С-93-3 Активен избирател В СИК - гр. Петрич вписват данните на избирателите първо в списъка за Референдум без да обясняват че не е задължително гласуването за него. Протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
124 Т-110-3 Десислава Арбова В СИК - 58,  не се спазва начина на гласуване. За сведение
125 Т-109-3 Динка Рангелова кв. "Надежда”, гр. София В СИК - 38  не се дават и двете бюлетини а ме питат дали ще гласувам и за двете , по този начин се опитват да го елиминират. Протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
126 Т-106-3 Мълвина Ангелова В гр. София в 199 СОУ, в ж.к."Левски”,  жената е в списъка за гласуване за Референдум без нейното желание. За сведение
127 Т-116-3 Димитър Калинов от "Младост 4”,  бл. 444А В СИК - 58, в кв. Хр. Смирненски недават бюлетини за референдум. Протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
128 Т-115-3 Ивелина Русинова ж.к. "Студентски град” Не дават на студентка да гласува със заверена студ. книжка  с обяснението че трябва да гласува по адресна регистрация или в града които е университета. Уведомен по телефона за начина за гласуване
129 С-120-3 Иван Стефанов Силистра При упражняването на правото си на глас се задава въпроса за гласуване за референдума.  протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
130 Т-123-3 Елена Щерева кв. "Г.Баня”, гр. София В СИК - 37,  член на СИК е заменен с друг от комисията в 11.00 ч.  Извършена проверка 
131 Т-128-3 Даниела Христова ж.к. Дружба В СИК - 28 хората чакат по 45 мин. За да влезнат да гласуват и се отказват. Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
132 Т-129-3 Мартин Иванов  Дружба 3 При подаване на документи за самоличност автоматично им се дават бюлетини за референдум. Протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
133 Т-130-3 Марияна С. Христова Света Троица София В СИК - 7 има списък на блоковете в един от блоковете има несъществуващ вход. Как в него има вписани живущи хора? За сведение
134 С-131-3 Светла Попова Шумен в СИК-055 в коя институция има  правомощия да изисква информация за това дали гласоподавателя е в болница или не? Отговор с писмо
135 С-132-3 Ваня Тучева Продажба на алкохол в изборният ден в магазин МЕТРО Пловдив. По компетентност на община Пловдив
136 Т-135-3 Нели Соколова Не се предоставят  и 3-те бюлетини наведнъж. Протоколно решение на ЦИК, достъпно на интернет страницата 
137 Т-138-3 Габриела Игнатова София В СИК-47,  ж.к. Гоце Делчев София  не се казва че има Референдум и не се дават бюлетини. Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
138 Т-148-3 Г-жа Кариева В СИК -  61 председателя на комисията се е държал неадекватно, има две опашки за гласуване.  Дадени указания
139 Т-78-4 Евгения Терзиева Относно възможността за гласуване със студентска книжка. За сведение 
140 Т-127-1 Ангелина Тодорoва В СИК - 58 в ж.к. "Дружба", не се уведомява да се подпише в списъка за референдум.  За сведение на ЦИК - сигналът е неясен
141 т-139.1 Янко Ценов Моновски В секция обозначена за инвалиди не е допуснат да гласува без наличието на протокол от ТЕЛК, въпреки, че той се изисква по закон само при наличието на придружител. За сведение
142 Т-152-1 Емилиян Палин В СИК - 56 в гр. София, ж.к. "Павлово", данните на гласоподавателите се четът силно на глас и се чака 90 минути за упражняване на глас.  За сведение на ЦИК
143 Ж-126-1 Владимир Христовски Усилена агитация на кандидатите за кмет в район "Младост". Извършена проверка, за сведение
144 Т-156-1 Руси Томов Русев Заявено мобилно гласуване но все още не е пристигнало. За сведение
145 Т-161-1 Румен Бонев СИК-14, гр. София, ж.к. "Сухата река" не се дават двете бюлетини заедно а се дават по отделно.  Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
146 Т-168-1 Димитър Атанасов В СИК-41 гр. Благоевград,  във връзка с декларация и да гласуване там.  Проведен е телефонен разговор.
147 Т-164-1 Цветелина Вътева В СИК-43 в гр.София, ж.к. "Стрелбище" е отказано упражняване право на глас с паспорт при изтекла лична карта.  На лицето е разяснен редът за гласуване с удостоверение по чл. 261 ИК
148 Т-166-1 Ирена Маринова СИК 32 ж-к Овча Купел - отказано е да бъде упражнено право на вот по настоящ адрес. Г-жа Маринова е консултирана как да постъпи 
149 Т-143-1 Слави Иванов  В СИК-06 гр. Балчик, никой не информира за вота за референдум. Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
150 Т-172-1 Петър Атанасов В гр. Мюнхен, Германия - оплакване от дългите опашки.  За сведение и анализ след изборите
151 Т-199-1 Антоанета Цанкова В СИК-34, София, район Оборище има  голямо струпване на хора. Направена е проверка, нищо не може да се направи
152 Т-200-1 Цветелина Лазарова В СИК-90 ж.к. "Люлин", за да се гласува се чака около час.  За сведение
153 Т-202-1 Илия Кралев В СИК - 004 в ж.к. "Враждебна" избирателите са по-голям брой отколкото в другите СИК. Дадени указания по телефона
154 Т-204-1 Георги Орханиев В СИК - 55 гр. София, ж.к. "Левски", гласувал само за Национален референдум, а му е указано да се разпише на двата протокола.  За сведение
155 Т-203-1 Юзрим Идриз  В СИК - 82 в ж.к Младост, създадена слаба организация, чака се около част. За сведение
156 Т-208-1 Петър Стаматов  В САЩ, гр. Чикаго - отправено е искане изборните комисии да обработват броя на гласувалите на всеки час, както е в България. За сведение
157 С-175-1 Иван Цинцаров В гр. Банско - оплакване от дългите опашки пред СИК. За сведение и анализ след избори.
158 С-207-1 Петранка Стаматова Оповестяването на гласувалите в чужбина като брой избирателна активност ще намали възможността за манипулиране на вота в чужбина. За сведение
159 С-212-1 Ива Лазарова Сигнал от Институт за развитие на публичната среда, в СИК - 140  в Силистра, ул. "Черно море"  № 10 помещението не осигурява тайната на вота. По компетентност на РИК - Силистра
160 Т-213-1 Александрина Харизанова В гр. София, оплакване, че в СИК - 82 в Младост изборният процес протича много бавно. Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
161 Т-214-1 Любомир Иванов В гр. Кюстендил, получен е сигнал, че като наблюдател е бил изгонен от СИК в селскостопанския техникум. Докладвано. Дадени указания.
162 Т-215-1 Вергиния Овачарова В гр. Амстердам, Холандия мъжът на г-жа Овчарова не е допуснат да упражни правото си на вот, защото не е подал заявление за гласуване по настоящ адрес. По телефона отговорено, че не може
163 Т-216-1 Николай Христов Ненов В гр. Плевен, не е допуснат да упражни правото си на вот, въпреки предоставените документи в СИК 19 в гр. Плевен. Не е подал заявление за гласуване, защото не е бил в страната. Даден е отговор по телефона. 
164 С-218-1 Миглена Белякова, гр. София В гр. София, изпратен е въпрос на гражданите по секции, като причината е дългото време, което отнема да се упражни правото на вот. За сведение
165 С-217-1 Пламен Петров Христов, гр. София Получено е оплакване за нарушение на Закона за защита на личните данни За сведение
166 Ж-219-1 Драгомир Димов Подадена е жалба във връзка с нерегламентирана предизборна агитация в изборния ден от ПП ГЕРБ в с. Попово. Извършена проверка, за сведение
167 Т-222-1 Радка Маринова Стоянова, гр. София, ж.к. "Овча Купел" На г-жа Стоянова и на останалите 3 члена от нейното семейство не е предоставен плик, в който да поставят бюлетините от референдума. Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
168 С-220-1 Анна Йорданова, общ. Коняво Относно недопускане до упражняване на избирателен вот. За сведение
169 С-221-1  Мариана Митрева, гр. Бургас Допуснато нарушение в РИК-2 Бургас, което се изразява в предварително скъсана и подредена бюлетина в плика.  Докладвано на 06.11.2016 г. За сведение.
170 Т-224-1 Константин Бъчваров, София, кв. "Студентски град" Името липсва в избирателните списъци при наличието на подадена декларация за постоянен адрес и не е допуснат да упражни правото си на вот. За сведение
171 С-226-1 Емил Стефанов Кабакчиев, гр. София 43 СИК, представена е лична карта с изтекъл срок. Има разпореждане на ЦИК по въпроса. Даден е отговор по телефона
172 С-227-1 Липсва посочен подател Нарушение в Пловдив, клуб 22, отбелязани са сериозни нарушения в СИК 32, 33, 37 и 56 в Тракия; в секции 1, 3, 4, 14 и 15 в Централен район; секции 22, 23 и 25 в Северен район. Нарушенията са за активно агитиране. За сведение
173 С-228-1 Институт за развитие на публичната среда  В СИК - 27, ОУ "Панайот Волов", ж.к., Надежда, присъства лице, което посочва, че е наблюдател от името на ПФ, но няма бадж и не се легитимира. За сведение 
174 С-174-1 Даниела Цанкова, Плевен Издадено е удостоверени за настоящ адрес от гр. Априлци, но името липсва в списъците за гласуване и лицето не е допуснато. Изпратен е писмен отговор с указания какво е било нужно за отписване и вписване по настоящ адрес
175 МТ-151-2 В. Василева, гр. София, Младост4 бл.469 За кметски избори на името има друг подпис. Личните данни са записани на лист без печат на СИК. За сведение
176 Т-154-2 М. Вельова, гр. София В Студентски град има 2 опашки за гласуване -по настоящ и по постоянен адрес. Негодуват гласоподавателите по постоянен  адрес. Протоколно решение на ЦИК, публикувано на интернет страницата на комисията в рубрика съобщения. Дадени са указания до СИК относно организацията на работа
177 С-157-2 Е. Орешарова Не допусната да гласува, въпреки че е в списъка за гласуване зад граница. Отговор с писмо
178 С-158-2 ИК Р. Радев-И. Йотова Проверка за нарушение на ИК. Разговор с председателя на РИК за предприемане необходимите мерки 
179 Т-160-2 П. Цветанов, гр. София Бавно гласуване в СИК - 82 в ж.к. "Младост  3". За сведение на ЦИК
180 С-162-2 Д. Чернев, гр. Варна Не предлагат бюлетината за национален референдум  в СИК - 303 ж.к. "Варненчик", гр. Варна. За сведение
181 С-167-2 Л. Янев, гр. Хага, Холандия Бавно провеждане на изборния процес. За сведение и анализ след изборите
182 Т-169-2 И. Занкова София СИК - 12 в кв. "Дианабад" – грубо държание на председателя; бавен изборен процес. За сведение и анализ след изборите
183 Т-170-2 Ив. Калъпов Ямбол В СИК -75 не знае откъде е взета  бюлетината. По компетентност, проверка от РИК Ямбол за сведение
184 Т-171-2 З. Димитров -председател на СИ, СИК- Мейдстоун, Великобритания Уведомява, че всички правила за провеждане на изборите и НР са спазени. За сведение
185 Т-173-2 Трима гласоподаватели В СИК - 87, р-н "Триадица" - голям брой избиратели, големи опашки. За сведение
186 Т-175-2 Ив. Матева В СИК - 44, р-н "Лозенец" не дават двете бюлетини на избирателите. ЦИК е приела протоколно решение, публикувано на страницата на комисията в рубрика “Съобщения”. Дадени са указания до РИК, които да уведомяват СИК относно организацията им на работа.
187 Ж-179-2 Др. Димов СИК Хага, Нидерландия Много слаба организация, изключително бавно гласуване,огромна опашка. За сведение и анализ след изборите
188 С-180-2 В СИК - Колчестър, Есекс В СИК - Колчестър, Есекс не фигурира в сайта на ЦИК. Извършен проверка
189 С-185-2 Е. Камиларова, гр. Париж Безобразна организация в посолството в гр. Париж. За сведение и анализ след изборите
190 Ж-186-2 към Т122-2 Ст. Маринов Посолство на РБ Испания, гр. Мадрид Към Т-122-2. Сигнала получен от СИК и са предприети действия
191 С-187-2 А. Василева Шанал гр.Силистра Нарушение на СИК - 326000247 Гебзе обл. Коджели. За сведение , дадени указания
192 С-188-2 В. Ставрев  Неправомерни агитационни материали в изборния ден. За сведение
193 С-191-2 Цв. Павлова СИК - 34 София, кв. Изток Иска проверка за грубо отношение на служителки и да бъде уведомена за извършената проверка. За сведение
194 С-192-2 Р. Александрова ж.к. "Свобода", кв. "Надежда" в гр. София Неправомерна агитация в изборния ден. За сведение
195 Ж-197-2 А. Георгиева Валенсия Испания Лоша организация и некомпетентно и арогантно държание в СИК. За сведение
196 С-198-2 Л. Димитрова Мадрид Испания Нарушения в СИК. За анализ след изборите към законодателя
197 Т-205-2 А. Ангелова, гр. Барселона, Испания Нарушения в СИК – недопусната да гласува. За сведение
198 Т-206-2 И. Георгиев София, Младост Голямо струпване на хора в  СИК-82 в ж.к. "Младост" – регистрирани са 10 блока. За сведение
199 С-209-2 П. Пешев Неправомерна агитация в изборния ден. За сведение
200 Т-210-2 Е. Кирилов в гр. София, ж.к. "Стрелбище" бл. 113А Недопуснат да гласува. Отговорено по телефона
201 Т-211-2 И. Маринов София, ж.к. "Младост" Голямо струпване на хора в  СИК-82 в Младост – регистрирани са 10 блока. За сведение
202 С-181-2 Гражданско движение “Днес” Нередности в СИК към 17 часа. ЦИК е приела протоколно решение, публикувано на страницата на комисията в рубрика “Съобщения”. Дадени са указания до РИК, които да уведомяват СИК относно организацията им на работа.
203 Ж-223-2 Т. Антонов, с. Медковец, обл. Монтана Жалба срещу решение № 179 от 06.11.2016. на РИК -Монтана. За сведение
204 С-225-2 В. Манолова, гр. София, ж.к. "Младост 2" Големи опашки в 128 ОУ ж.к. "Младост 2" в СИК - 46. Да се отчита броя на входовете на отделните блокове. Докладвано, за сведение
205 Т-148-3 Г-жа Кариева В СИК - 61 председателя на комисията се е държал неадекватно, има две опашки за гласуване. ЦИК е  приела протоколно решение, с което може да се запознаете на интернет страницата на комисията в рубриката  "Съобщения". Дадени са указания до РИК които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
206 Т-149-3 Терек Зелуи и Тихомир Михайлов Оплакване срещу СИК-Хамбург дълга опашка-изнервени гласоподаватели заради жената, приемаща документите. За сведение
207 Ж-145-3 Михайл Лисков Агитация от Мария Киркова - кмет на общ. Харманли чрез постване в социалната мрежа.  Съгласно параграф 1, т.15 от ДР на ИК,  социална мрежа "Фейсбук" е медийна услуга, поради което ЦИК не осъществява контрол относно извършени публикации в същата.
208 Т-140-3 Василия Сапунджиева ул.Пордим В СИК - 22 на момиче навършило 18г. през юли не е включено в  списъците, казано и е да дойде догодина. Към СИК - 22 дадени указания по телефон.Да изиска от СИК писмен отказ за допускане на гласуваи-16.50ч.
209 Т-141-3 Олег Мирчев София В СИК - 89, кв. "Гоце Делчев", ЕГН-то  се диктува на висок глас и се пита за какво ще се гласува. ЦИК е  приела протоколно решение с което може да се запознаете на интернет страницата на комисията в рубриката СЪОБЩЕНИЯ.Дадени са указания до РИК които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
210 Ж-142-3 Виктория Василева - Референдум Славишоу Липса на пликове за Референдум в СИК 7,17-Хасково, 67-Шумен, Дупница и др. Докладване
211 Т-155-3 Магдалена Величкова София В СИК-33 бюлетините които се дават на избирателите са с предварително откъснат отрязък. ЦИК е  приела протоколно решение с което може да се запознаете на интернет страницата на комисията в рубриката СЪОБЩЕНИЯ.Дадени са указания до РИК които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
212 Т-153-3 Сотир Панайотов сек.61 Студентски град има 2-апашки за граждани с постоянен и с настоящ адрес. ЦИК е  приела протоколно решение с което може да се запознаете на интернет страницата на комисията в рубриката  "Съобщения". Дадени са указания до РИК които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
213 С-159-3 Красимир Коканов Свидетел на разговор за предизборни договорки. Извършена проверка, за сведение
214 С-163-3 Предизборния щаб на БСП гр. Петрич В леки автомобили са превозвани ромски лица и агитирани да гласуват за ГЕРБ. За сведение
215 С-165-3 Терек Зелуи и Тихомир Михайлов Франкфурт/Германия Пререждане на хора пред секцията. За сведение
216 Т-54-3 Митко Шопов Варна В СИК в болница "Св. Анна" е отказано да се гласува на служителите на болницата които са дежурни. Подали са декларации и са в списъците. Дадени указания по телефон на РИК да окаже на СИК да допускат до гласуване на служителите които са на целодневно дежурство
217 С-178-3 Десислав Димов Гласоподавателят се намира в болница и не му разрешават да гласува. На лицето разяснени възможностите за гласуване по телефона
218 С-177-3 Ромина Арнаудова, гр. Хага, Холандия огромни опашки пред секциите, много бавно тече избирателният процес и хората няма да успеят да гласуват. За сведение и анализ след изборите
219 С-176-3 Ива Лазарова,  Оксфорд , Англия В СИК в Оксфорд  в тъмната стаичка са поставени черни химикали за гласуване. Да се възложи на администрацията да укаже на СИК Оксфор
220 С-184-3 Гласуване в "ПРО" ЕАД, гр. Павел Баня Изказват нежелание на територията на хотела да се образува избирателна секция. Докладвано на заседание. Дадени указания
221 С-183-3 Сдружение "Гражданско движение днес-общество срещу произвола" Постъпили множество сигнали за нарушения на ИК. ЦИК е  приела протоколно решение с което може да се запознаете на интернет страницата на комисията в рубриката "Съобщения". Дадени са указания до РИК които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
222 Т-182-3 Лилия Константинова Леви, гр. Гоце Делчев Подала е всички документи за мобилно гласуване, но все още никой не се е появил. Отговорено е по телефона с гласоподавателката-гласувала е
223 Т-189-3 Румен Кукушев, р-н Овча Купел В СИК - 056 нарушение на указания да се дават едновременно бюлетини за изборите за президент и референдум. ЦИК е  приела протоколно решение с което може да се запознаете на интернет страницата на комисията в рубриката "Съобщения". Дадени са указания до РИК които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
224 Ж-190-3 Николай Белалов - Институт за социална интеграция Неточно изписани  заглавия на папките за ПВР и НР в СИК 38, 40, 54, 55, 56, 57 и 58. По компетентност на 24 РИК за произнасяне. Решение № 137-ПВР от 09.11.2016 г.
225 Т-196-3 Вълчо Митев, гр. София В кв. "Надежда 4", гр. София , бл. 492, вх В, ет. 2 е заявена подвижна СИК - не е пристигнала. Избирателят се казва Кремена Вълчева Митева. Уведомена РИК - 25 по телефона да се свърже с избирателя
226 Т-195-3 Ангел Василев В гр. София, ж.к. "Младост"  СИК - 81 и 82 има много избиратели в списъците и се образуват опашки. ЦИК е  приела протоколно решение с което може да се запознаете на интернет страницата на комисията в рубриката "Съобщения". Дадени са указания до РИК които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
227 Т-194-3 Елена Лазарова,  гр. София В СИК - 45 кв. "Оборище" в гр. София, има голяма опашка и хората си тръгват без да гласуват. ЦИК е  приела протоколно решение с което може да се запознаете на интернет страницата на комисията в рубриката "Съобщения". Дадени са указания до РИК които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
228 Т-193-3 Яна Каприева, гр. София В СИК - 45, кв. "Оборище", гр. София има голяма опашка и хората си тръгват без да гласуват. ЦИК е  приела протоколно решение с което може да се запознаете на интернет страницата на комисията в рубриката "Съобщения". Дадени са указания до РИК които да уведомят СИК относно организацията им на работа.
229 Т-201-3 Даниела Колева, гр. Мадрид,  Испания Гласоподавателката и съпругът и ги няма в списъците, чувстват се дискриминирани. Разяснено на г-жа  Колева по телефона
230 С-226-1 Емил Стефанов Кабакчиев, София В СИК - 43, представена е лична карта с изтекъл срок. Има разпореждане на ЦИК по въпроса. Даден е отговор по телефона
231 С-227-1 Не е посочен подател Нарушение в гр. Пловдив, клуб "22", отбелязани са сериозни нарушения в СИК - 32, 33, 37 и 56 в кв. "Тракия" в СИК 1, 3, 4, 14 и 15 в Централен район; секции 22, 23 и 25 в Северен район. Нарушенията са за активно агитиране. За сведение
232 С-228-1 Институт за развитие на публичната среда  СИК 27, ОУ "Панайот Волов", жк, Надежда, присъства лице, което посочва, че е наблюдател от името на ПФ, но няма бадж и не се легитимира. За сведение
233 С-174-1 Даниела Цанкова, Плевен Издадено е удостоверение за настоящ адрес от гр. Априлци, но името липсва в списъците за гласуване и лицето не е допуснато. Изпратен е писмен отговор с указания какво е било нужно за отписване и вписване по настоящ адрес
234 С-230-1 Албена Трифонова В СИК  в българското консулство в гр. Милано - гласоподавателите чакат три часа. За сведение 
235 С-233-1 Албена Петрова Енчева Недопустимо грубо отношение на член на СИК 30 в ж-к Младост 1 , гр. София. За сведение 
236 Ж-232-1 Михаил Станчев Агитация в изборния ден плакат на Цецка Цачева в ж-к Люлин на кръстовището на бул. Царица Йоана и бул. Луи Пастьор. За сведение 
237 Ж-234-1 Движение днес В СИК - 153 с. Хан Аспарухово, община Стара Загора не разрешават на полицаите, които охраняват гласуват; Студентски град секция 23 няма бюлетини за референдум; Секция 10-София комисията пита за какво ще се гласува. За сведение
238 С-237-1 Радост Захариева Избирателна секция в гр. Париж, чака се около три часа,бюлетините се откъсват предварително, отрязъка не се откъсва, а леко се сгъва. За сведение
239 С-240-1 Сл.Гр. Нарушение в гр. Пловдив на чл. 207 от Избирателния кодекс. За сведение
240 С-249-1 Лилиа Борисова  СИК в Брюксел, Белгия, след двучасово чакане в 21:00 на сто гласоподавателя е отказано да упражнят правото си на глас.  За сведение
241 С-246-1 Движение днес Нарушения в СИК 138-гр.Силистра-липсват подписи на протокола; област Шумен, община Никола Козлево секция 2 не са дадени протоколи на никого, а директно са тръгнали към РИК. За сведение
242 С-243-1 Александър Станев В секцията в Бромтон Канада ме карат да попълня по една декларация за всеки вот. За сведение 
243 С-252-1 Невена Славова В СИК - 3, гр. Созопол няма изнесени резултати с протоколи  от гласуването. За сведение
244 Ж-239-3 Аглика Виденова Направено противоречиво и незаконосъобразно  изказване с оглед на това,че е приключил изборният ден, а всъщност той бил удължен. За сведение 
245 Ж-236-3 Веселин Пенчев- гр. Шумен В РИК - Шумен допуснато е преброяване на изборните бюлетини в изборното помещение от лица, които нямат право да участват в попълването на секционният протокол. За сведение
246 С-251-3 Никола Николов с. Тръстеник Отказано право за упражняване конституционното право на глас. За сведение
247 Ж-248-3 Орлин Ваташки-район Витоша Отказ от председателя на 23461744 да даде копие от приключените протоколи за избора на президент и вице президент. За сведение
248 Ж-245-3 Мартин Костадинов-гр.Банкя При взимане на бюлетина за гласуване за президент предварително е отбелязано с Х "не подкрепям никого" и подадено така на гласоподавателя. За сведение
249 С- 229-2 Ем.Кабакчиев-София, ж.к. "Младост" В СИК - 23, не са допуснати лицето за гласуване, въпреки предоставена лична карта. Препратено по компетентност на РИК
250 С-235-2 Св. Николов – представител на ИК “Граждани срещу манипулациите на политиците” Агитация в полза на референдума в противоречие с ИК.  Решение на ЦИК № 3378-ПВР/НР от 16.08.2016.
251 С-238-2 А. Драганов – медийна група “Вис виталис” Казанлък Екипът отстранен от СИК - 29 в гр. Казанлък по настояване на председателя М.Кехайов от ДПС. За сведение
252 Ж-247-2 Ал. Берданкова упълномощен представител на Ст. Данаилов Отказ от председателя на 17 РИК - Пловдив да допусне наблюдатели и застъпници на Р. Радев. За сведение
253 Ж-244-2 Л. Василева, гр. Милано, Италия Задава въпроса как да подаде жалба. За сведение
254 С-250-2 Е. Донева – Германия Неотворени секции в Хановер и Магдебург. За сведение
255 Т-253-2 С. Илиева, гр. Брюксел Гласоподавателите чакат по 2 часа и не им разрешават да  гласуват, тъй като е минал часът за гласуване. За сведение
256 Т-254-2 Антон Хараламбов- гр. Нови Пазар гласуване по настоящ адрес за втори тур не е издадена бележка Гласоподавателя е информиран, че е изпуснал законоустановения срок.

 

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения