22.02.2017

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява граждани, които желаят да подадат електронно заявление за гласуване извън страната, че системата вече предлага допълнителна функционалност „виртуална клавиатура с кирилица“, която е достъпна чрез бутона глобус, разположен в десния край на текстовите полета, в които е задължително данните да се изписват на кирилица.

В случай че желаете да подадете заявление за гласуване извън страната, а клавиатурата не ви позволява да пишете на кирилица, кликнете еднократно върху бутона "глобус" в десния край на полето, на екрана ще се появи изображение на малка клавиатура. Можете да кликате с мишката върху бутоните на екрана, без да използвате реалната си клавиатура, като по този начин попълните полето. Когато въведете необходимите данни, изберете бутона "ВЪВЕДИ", за да затворите виртуалната клавиатура и да преминете към следващото поле.

Централната избирателна комисия и екипът за техническа поддръжка полагат постоянни усилия за подобряване на предоставяните електронни услуги чрез Интернет страницата www.cik.bg. В случай че имате технически проблем, можете да се обърнете за съдействие на email адрес [email protected].

20.02.2017

Съобщение

На 21 февруари 2017 г. (вторник), от 10:30 ч., в зала № 42 на Централната избирателна комисия ще бъде отворена ценовата оферта на кандидата за преброител в конкурса за възлагане на компютърната обработка на данните и отпечатването на бюлетин с технически носител от изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

На отварянето на офертата могат да присъстват участниците в конкурса или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

20.02.2017

Съобщение

На 21 февруари 2017 г., вторник, в 11.00 часа, ще бъде подписано споразумение между Централната избирателна комисия и Съвета за електронни медии. Споразумението определя принципите и параметрите на специализирания мониторинг, който СЕМ ще осъществи върху дейността на доставчиците на медийни услуги по време на предизборната кампания за произвеждане на изборите за народни представители. Споразумението ще бъде подписано от председателя на СЕМ г-жа Мария Стоянова и председателя на ЦИК г-жа Ивилина Алексиева.

Подписването ще се състои в пресклуба, пл. „Княз Александър І“ №1, вход откъм паркинга встрани от Националната художествена галерия.

15.02.2017

Съобщение за отваряне на ценови предложения

На 16.02.2017 г. (четвъртък) от 15,00 часа в сградата на Централната избирателна комисия на адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, етаж мецанин, в помещение на етажа, комисия назначена със Заповед № 14 от 13.02.2017 г. на председателя на Централната избирателна комисия ще проведе открито заседание по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Консултантски услуги за организиране и провеждане на разяснителна кампания в интернет медии и управление на комуникацията през фейсбук, която да осигури публичност, да информира и повиши познанията и мотивацията на българските граждани за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г.“.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

14.02.2017

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 4343-НС / 21.02.2017

  относно: промяна в състава на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

 • № 4342-ПВР / 21.02.2017

  относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Берковица, област Монтана, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., за предаване на изборните книжа на отдел „Държавен архив“ – гр. Монтана

 • № 4341-ПВР/ЕП/МИ / 21.02.2017

  относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Гоце Делчев, в което се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., от изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и от националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 • всички решения