Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че на 28.10.2021 г., четвъртък, от 10.00 ч., в зала № 3, етаж 1, в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, са насрочени консултации с представителите на парламентарно представените в 46-ото Народно събрание партии и коалиции относно предложения за състава на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в съответствие с изискванията на чл. 102 от Изборния кодекс.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати.

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, че в срок до 30 октомври 2021 г. могат да заявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС) или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или по настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

Съобщение

ПОЗИЦИЯ

НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

По повод постъпили сигнали за основани на и с използване на езика на омразата изявления, публикации и внушения в медиите и социалните мрежи от кандидати, регистрирани за участие в изборите на 14 ноември 2021 г., Централната избирателна комисия,

като изразява категорична позиция за недопустимост на каквито и да е, под каквито и да е било форми на разпространяване на послания с антисемитска и ксенофобска насоченост, насаждащи етническа омраза, дискриминация и разделение в обществото в хода на предизборната кампания,

призовава за толерантна, законосъобразно провеждана предизборна кампания със зачитане правата, достойнството, доброто име на всички български граждани и участници в изборния процес, независимо от техния произход, пол, религия и убеждения.

Съобщение

Централната избирателна комисия припомня и уточнява, че срокът за подаване на заявление за гласуване извън страната в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. изтича на 19 октомври 2021 г., като срокът за подаване на електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия изтича на 19 октомври 2021 г., 24.00 ч. българско време.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 811-НС / 26.10.2021

    относно: жалба от Т. И. Н., представляващ инициативен комитет за издигане на Петър Константинов Низамов като независим кандидат за народен представител, регистриран във 2 МИР – Бургас, относно отказан достъп и дискриминация на БНТ по повод присъединяване към Споразумението по чл. 189 – 197 ИК

  • № 810-ПВР/НС / 26.10.2021

    относно: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги РТЕ НЕТ ООД

  • № 809-ПВР/НС / 26.10.2021

    относно: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД

  • всички решения