Начало » Решения

Решения

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 902-ПВР/МИ
София, 23.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Каварна, област Добрич, назначена с Решение № 313-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-638/19.09.2011 г. от Мемиш Мустафов Мустафов - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" в община Каварна, област Добрич, за промени в ОИК - Каварна, област Добрич. Предлага се заместник-председателят на комисията Гюлер Гюрселова Алиева да бъде освободен. Към предложението са приложени: заявление от Гюлер Гюрселова Алиева за освобождаването й като заместник-председател на ОИК. Постъпило е и заявление от Мемиш Мустафов Мустафов за освобождаване на Емилия Недкова Петкова като член на ОИК - Каварна. Приложена е молба от Емилия Недкова Петкова за освобождаването й като член на ОИК - Каварна.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Каварна, област Добрич, Гюлер Гюрселова Алиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Каварна, област Добрич, Емилия Недкова Петкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.09.2011 в 10:18 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол