Начало » ЦИК

ЦИК

21.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На свое заседание на 21 август 2014 г. Централната избирателна комисия взе следното решение:

Съгласно т. 19, изр. второ на Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК за разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за прибиране на избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях не е необходимо допълнително решение на ЦИК.

В случаите, в които в едно помещение се съвместява съхраняването на изборни книжа и други материали от повече от един вид избори, след връщане от ГД „ГРАО" при МРР на избирателните списъци от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България от проверка за двойно гласуване, както и за това дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели, определени със заповед на кмета длъжностни лица следва да разпечатат незабавно помещението за съхранение на книжата, и да поставят избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях в помещението. За отварянето и запечатването на помещението, както и за съставянето на протокол се прилагат съответно разпоредбите на съответния закон и решения на ЦИК съобразно изборите, от които се съхраняват изборни книжа и други материали. За отварянето на помещението, прибирането на книжата и запечатването на помещението не е необходимо изрично разрешение на ЦИК.21.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 21 август 2014 г. е насрочено за 14.00 часа. 20.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно протоколно решение от 20.08.2014 г. комисията за разглеждане и оценка на офертите, постъпили за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с предмет „Доставка на офис техника за нуждите на Централната избирателна комисия" ще пристъпи към отварянето на офертите на 21.08.2014 г. от 11.30 часа в сградата на ЦИК на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І" № 1, етаж междинен, зала 42.

На основание чл. 101г, ал. 3 във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците във възлагането или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.20.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 На 21 август (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия.
Брифингът ще се състои в зала „Света София" на пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото.20.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 20 август 2014 г. е насрочено за 14.00 часа. 


Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол