Начало » ЦИК

ЦИК

28.07.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 30 юли 2015 г. е насрочено за 10.30 часа.17.07.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че по повод предстоящите избори за общински съветници и кметове, като част от разяснителната си кампания под мотото „По-близо до избирателите" ще отговаря на въпроси на граждани, свързани с упражняване на правото им на глас и начина на гласуване в тези избори.

Членове на комисията ще отговарят на поставените от избирателите въпроси на 21, 22 и 23 юли 2015 г. от 12,00 до 14,00 часа във фоайето на зала „Света София" в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І" № 1 (вход откъм Ларгото).14.07.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 13 юли членовете на ЦИК Емануил Христов, Александър Андреев и Ерхан Чаушев посетиха град Смолян, където разясниха, че гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, могат да гласуват във всички видове избори за общински съветници и кметове, ако отговарят на изискванията на Изборния кодекс за това, но могат да се кандидатират само за общински съветници при спазване реда и условията на ИК.

Уседналост за гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, със статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България  означава да имат адрес на пребиваване в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.14.07.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 13 и 14 юли членовете на ЦИК Росица Матева, Румен Цачев и Камелия Нейкова посетиха градовете Видин и Монтана, където се срещнаха с представители на администрациите, ангажирани в подготовката и организацията на произвеждането на предстоящите местни избори, както и с граждани и медии.

Подчертано беше, че всички общински и областни администрации следва да проверят техническата готовност за обезпечаване на изборния процес, както и да съставят екипи, които ще бъдат ангажирани с организационно-техническата подготовка.

Членовете на комисията напомниха на избирателите, че е важно при гласуването за общински съветници, ако желаят да отбележат преференция за избран от тях кандидат преди това задължително трябва да отбележат своя вот в квадратчето пред името на партията или коалицията, от която е издигнат този кандидат. В бюлетината за избиране на общински съветници няма да се изписват имената на кандидатите.08.07.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 8 юли 2015 г., сряда, членове на ЦИК проведоха срещи с администрациите, ангажирани в подготовката и организацията на произвеждането на предстоящите местни избори, граждани и медии във Велико Търново, Габрово, Добрич и Стара Загора по повод разяснителната кампания.

Бяха разисквани въпроси, свързани с упражняване правото на глас на местните избори, един от които е изискването за уседналост. Необходимо е българските граждани да имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

Членовете на комисията напомниха на избирателите, че след обявяване на избирателните списъци следва да проверят дали са включени в тях и, ако установят непълнота или грешка, да поискат отстраняването им с писмено заявление по образец до общинската администрация. Избирателните списъци на българските граждани се съставят по постоянен адрес или по настоящ адрес (ако има искане за гласуване по настоящ адрес). Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.


Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол