Начало » ЦИК

ЦИК

21.07.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 22 юли 2014 г. е насрочено за 14.00 часа. 01.07.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно т. 19, изр. второ на Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. на ЦИК за разпечатването на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за прибиране на избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях не е необходимо допълнително решение на ЦИК. 13.05.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че не по-късно от 14 май 2014 г.:

  1. На интернет страницата на съответната община се публикува списък на заличените лица;
  2. РИК назначава подвижните СИК при гласуване с подвижни избирателни кутии;
  3. Общинските администрации и кметствата представят на РИК копие от регистъра за издадените удостоверения за гласуване на друго място.


10.05.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изтичане на срока за издаване на удостоверения за гласуване на друго място Централната избирателна комисия напомня на общинските администрации да публикуват в най-кратък срок регистъра на издадените удостоверения на интернет страниците си.

Районните избирателни комисии да се свържат с общинските администрации и да дадат указания за незабавно изпълнение на задължението по чл. 35, ал. 2 от ИК, както и да осъществят контрол по изпълнението.10.05.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня, че днес, 10 май 2014 г., изтича срокът за подаване на заявление в общинските/районните администрации за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. Издава се само на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районните избирателни комисии, наблюдателите.

Предвид процедурата по регистриране на наблюдатели в Централната избирателна комисия и издаването на удостоверения, с които да се легитимират упълномощените като наблюдатели лица пред съответните общински/районни администрации за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, лицата, чиито удостоверения се намират в ЦИК, могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място. В тези случаи общинската/районната администрация извършва служебна справка в ЦИК на тел. 02/939-37-13.


Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол