Начало » ЦИК

ЦИК

29.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 30 септември 2014 г. е насрочено за 14.00 часа.29.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Удостоверенията  по чл. 263, ал. 1, изр. второ от ИК следва да се издават в момента на подаване на заявленията за издаване на нов документ за самоличност, когато датата за изготвянето му е след 5 октомври 2014 г.

Удостоверенията по чл. 263, ал. 1, изр. второ от ИК се издават и в изборния ден включително до 19,00 ч.26.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

С Решение № 1055-НС от 24 септември 2014 г. Централната избирателна комисия прие Оперативен план за организацията на работата на ЦИК в деня на изборите и приемането от РИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите.

Районните избирателни комисии следва да представят обобщена справка за всеки район за избирателната активност по часове, както следва:

- към 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. - броя на гласувалите. Информацията се изпраща съответно до 10,30 ч., 13,30 ч. и 17,30 ч.;

- до 19,30 ч. - информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 19,00 ч.

Информация за контакти с ЦИК можете да намерите в рубриката „Контакти с ЦИК в изборния ден" на интернет страницата на ЦИК.


23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронните медии, че съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник" (бр. 65 от 06.08.2014 г.) на Указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. (Указ № 201 от 5 август 2014 г.) до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание, глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия напомня на печатните и електронни медии, че при осъществяване на дейността си следва да спазват разпоредбата на чл. 205 от Изборния кодекс.23.09.2014 г.

ДО ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ И ИНТЕРНЕТ

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от СЕМ с вх. № НС-20-238 от 12.09.2014 г., в който се прави оплакване срещу агитационен клип на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", излъчен по програма „БНТ 1" на 05.09.2014 г., затова че в него участва дете с националния флаг в ръце

На основание чл. 186, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия с Решение № 1039-НС от 22 септември 2014 г. постанови спиране излъчването на същия агитационен клип на ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" в електронните медии и интернет.


Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол