Начало » ЦИК

ЦИК

29.06.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че по повод предстоящите общи избори за общински съветници и кметове, като част от разяснителната си кампания, ще провежда поредица от срещи в областните градове с представители на администрацията, ангажирана с организационно- техническата подготовка на изборите, граждани и представители на средствата за масово осведомяване. Срещите ще бъдат в периода от 6.07.2015 г. до 24.07.2015 г., съгласно следния график:

Маршрут Начален час Дата
1.  6.07.2015 - Русе 14,00 06 - 10.07.2015
7.07.2015 - Шумен 11,00
8.07.2015 - Добрич 10,00
9.07.2015 - Варна 10,00
2.  6.07.2015 - Силистра 14,00 06 - 08.07.2015
7.07.2015 - Разград 10,00
7.07.2015 - Търговище 15,00
8.07.2015 - Велико Търново 10,00
8.07.2015 - Габрово 14,00
3.  6.07.2015 - Бургас 14,00 06 - 09.07.2015
7.07.2015 - Ямбол 10,30
7.07.2015 - Сливен 15,00
8.07.2015 - Стара Загора 13,00
9.07.2015 - Пазарджик 11,00
4.  13.07.2015 - Смолян 13,30 13 - 15.07.2015
14.07.2015 - Кърджали 10,00
14.07.2015 - Хасково 14,00
15.07.2015 - Пловдив 10,00
5.  13.07.2015 - Видин 13,30 13 - 16.07.2015
14.07. 2015- Монтана 10,00
14.07.2015 - Враца 14,30
15.07.2015 - Ловеч 13,30
16.07.2015 - Плевен 10,00
6.  15.07.2015 - Перник 10,00 15.07.2015
15.07.2015 - Кюстендил 14,00
7. 17.07.2015 - Благоевград 11,00 17.07.2015


25.06.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на Централната избирателна комисия на 30 юни 2015 г. е насрочено за 10.30 часа.05.06.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 4-ти юни в сградата на ЦИК се проведе поредната от поредицата работни срещи между ЦИК и представители на Печатницата на БНБ.

На срещата бяха обсъдени видовете бюлетини за предстоящите общи местни избори, техният прогнозен брой и основни параметри на бюлетините, с оглед печатницата да планира необходимия производствен капацитет и съответно доставката на материали за производството им.05.06.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 3-ти юни 2015 г. в сградата на ЦИК се проведе среща между комисията и г-н Франьо Матушич - докладчик по постмониторинговия диалог с България, Комисия по мониторинг на ПАСЕ и г-жа Делфин Фрейман - секретар в Секретариата на Комисията по мониторинг към ПАСЕ. На срещата присъстваха и г-жа Милена Радулова - секретар на делегацията на НС в ПАСЕ и г-жа Мария Спасова - началник на отдел в дирекция „Права на човека" в Министерството на външните работи.

По време на дискусията бяха представени напредъкът на страната ни в осигуряване на прозрачност и публичност на изборния процес, въвеждането на стандартите на Съвета на Европа, препоръките на Венецианската комисия и на ограничената мисия на ОССЕ за наблюдение на предсрочните парламентарни избори, произведени на 5 октомври 2014 г.20.05.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че във връзка с организацията за произвеждане на предстоящите общи избори за общински съветници и кметове и в изпълнение на своите правомощия на 19 май ЦИК прие важни принципни решения:

1. Решение № 1482-МИ/ 19.05.2015 г. относно изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място" като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове;

2. Решение № 1483-МИ/ 19.05.2015 г. относно определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени по силата на закона.

Комисията подготвя приемането на други принципни решения и указания относно произвеждането на местните избори, със съдържанието на  които можете да се запознавате на:

- интернет страницата на ЦИК, секция „Решения"- https://www.cik.bg/reshenie?;

- интернет страницата на БТА, секция „ЦИК ИЗБОРИ" http://cik-izbori.bta.bg/

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол