Начало » Парламентарни избори 2013 » За РИК/СИК » Методически указания за РИК - част II » Глава ІІ. Действия на РИК в изборния ден

Глава ІІ. Действия на РИК в изборния ден

Глава ІІ

ДЕЙСТВИЯ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
В ИЗБОРНИЯ ДЕН ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО

В изборния ден РИК следи за изпълнението на ИК и упражнява контрол върху дейността на секционните избирателни комисии на територията на изборния район - от 7, 00 ч. (от 6,00 ч. за РИК, които контролират секции, определени с решение на ЦИК по реда на чл. 191, ал. 6 от ИК за гласуване от 6,00 ч.) до приключването на гласуването. Районната избирателна комисия трябва да разполага с автомобил/и за придвижване до СИК.

След 7,00 ч. РИК проверява открит ли е изборният ден във всички секции, явили ли са се всички членове на СИК и налице ли е необходимият кворум за започване на дейността им. Когато до един час след откриване на изборния ден не се яви член на СИК, РИК назначава на негово място резервен член или предложен от ПП или КП член. Когато отсъства председател на СИК, РИК назначава заместник-председателя за председател, а член на СИК - за заместник-председател. При отсъствие на заместник-председател или секретар РИК назначава член на СИК, включително и от резервните членове, съответно за заместник-председател или за секретар.

Когато отсъстват председателят, заместник-председателят и секретарят, РИК назначава председател, заместник-председател и секретар измежду членовете и резервите.

Във всички тези случаи РИК съблюдава изискването председателят и секретарят да са представители на различни партии и коалиции от партии.

В изборния ден РИК следи за изпълнението на ИК на територията на изборния район и упражнява контрол върху дейността на СИК и за осигуряването на условия за гласуване на лицата с физически и зрителни увреждания.

РИК разглежда жалбите против решения и действия на СИК и сигналите, извършва проверка на място и се произнася по тях незабавно с решение до 1 час от постъпването им, но не по-късно от края на изборния ден. Решенията на РИК се обявяват незабавно по реда на чл. 29, ал. 2 от ИК и не подлежат на обжалване.

РИК следи за спазване на правилата на предизборната кампания и да не се извършва предизборна агитация по време на деня за размисъс и на гласуването и в изборния ден.

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол